DELA
Foto: Ivar Jansson

Gästledare: Mariehamn i utveckling

Det talas mycket om de åländska kommunernas ekonomi, men mindre om deras särart. Nyan har i sommar bett Ålands kommundirektörer att beskriva sitt förhållande till kommunen de arbetar i och kommunens förutsättningar för framtiden. I dag har det blivit dags för Arne Selander, Mariehamns stadsdirektör.

Hur vill du att Mariehamns stad ska se ut år 2040? På vilket sätt vill du sköta kontakterna med staden? Vilken servicenivå önskar du? Det här är viktiga frågor som vi inom Mariehamns stad jobbar med just nu. Vi försöker skapa en framtidsbild för staden under arbetsnamnet ”Mariehamn 2040”. Syftet är att få en samsyn om stadens utveckling mot en hållbar framtid. Arbetet ska ligga till grund för stadens kommande strategiska beslut.

Vi vill göra ansöknings- och beslutsprocesserna för kommunal service i Mariehamn enklare och effektivare. Du ska med din mobiltelefon eller surfplatta enkelt kunna söka om bygglov, plats inom barnomsorgen eller beställa annan service som staden erbjuder. Servicen ska vara lätt tillgänglig, enkel att använda och ge snabba, rättssäkra beslut.

Så här kanske Mariehamn kan se ut år 2040. Tänk dej att du en sommardag år 2040 åker söderut från Järsö genom Mariehamn. När du närmar dig småbåtshamnen Lervik ser du stadens nya stadsdel Svinö holme till vänster. Stadsdelen är hållbar och byggd med modern teknik. På byggnadernas tak ser du solceller. Stadsdelen förses med billig el från havsbaserade vindkraftparker. Ur vattenkranarna i husen rinner friskt vatten från havet som renats. Tillgång till el och en effektiv värmeväxlare håller husen varma på vintern. Stadsplaneringen och arkitekturen är modern men samtidigt typisk för skärgårdsstaden. Närheten till havet är påtaglig. Detta har lockat hundratals människor från närliggande storstäder att bosätta sig i Mariehamn. Flera av dem jobbar på distans.

Inom skolorna har modern AI-teknik (artificiell intelligens) ersatt delar av dagens lärarledda lektioner. Även inom äldreomsorgen används olika digitala lösningar. Genom att använda hologram och andra digitala lösningar har staden förbättrat hemservicen för de äldre som bor kvar i sina hem. Personalen gör numera endast några fysiska hembesök per dag. För att säkerställa att förändringen i stadens verksamheter fungerar, ingår staden i flera forskningsprojekt som drivs vid Ålands Universitet.

Du reser genom Mariehamn i en förarlös podd. I centrum ser du nya höghus med tio våningar. Trots höghusen har man lyckats kombinera den nya bebyggelsen med Mariehamns traditionella träbyggnader och därmed skapat en estetiskt tilltalande miljö. Det mesta av stadskärnan är endast tillgänglig för lätt trafik. Bilarna är hänvisade till garage i stadens utkanter. Person- och varutransporter inom stadskärnan sker numera helt med poddarna.

Utemiljön i staden erbjuder harmoniska och stimulerande miljöer för barn och vuxna. Affärslivet blomstrar och drar nytta av att tusentals människor bor i centrum. Livaktiga evenemang inom kultur- och fritidsområdet har gjort centrum till en pulserande mötesplats året om. Mariehamn utsågs 2035 till Nordens bästa idrottsdestination.

Färden går vidare mot östra hamnen. Innan podden kör in under det nya bostadsområdet som har byggts över Österleden, ser du den fina strandpromenaden med småbåtshamnen vid Slemmerns strand. Promenaden med dess olika serveringar, rekreations- och badmöjligheter har fått stor uppmärksamhet och lockat många turister till staden. Slemmern är sedan tio år en av de renaste vikarna i Östersjön. Stadens rening av dagvattnet har varit en starkt bidragande orsak till det.

Med denna framtidsbild hoppas jag att vi från Mariehamns stad kan skapa ett engagemang och en debatt om hur vi vill att vårt hållbara samhälle ska se ut om 20 år. Låt oss återkomma till en fortsatt dialog i höst.

ARNE SELANDER

Tack för att du väljer Nya Åland!

Kära läsare, stort tack för förtroendet och för att du använder Nya Åland och nyan.ax för att hålla dig uppdaterad. Vi jobbar för dig men god journalistik kostar, så nu behöver vi din hjälp.

Välj belopp