DELA
Foto: Stefan Öhberg

Makten cementeras i sandlådan

Försäkringsbolaget Ömsen har länge varit sandlådan för den åländska näringslivstopparna. I stället för att försöka manövrera ut varandra borde man jobba för de gemensamma utmaningarna.

”Boys will be boys”. Det var rubriken för Veckans Wilén en fredag 2011. På bilden lekte sex åländska näringslivstoppar i en sandlåda.

Den här veckan kunde Nyan berätta att en av bildens karaktärer, Eriksson Capital-ägaren Trygve Eriksson, tar plats i försäkringsbolaget Ålands Ömsesidiga förvaltningsråd. Han ersätter Sture Carlson som suttit på posten i 32 år.

Ömsen är inte vilket försäkringsbolag som helst. Bolaget ägs av många åländska försäkringstagare och bolaget dominerar en väsentlig del av åländska försäkringsmarknaden för privatpersoner.

Dessutom har det varit den främsta sandlådan för den ekonomiska makteliten på Åland att leka i sedan kampen om Ålandsbanken avgjorts. I ena hörnan finns Anders Wiklöf-sfären och i den andra Trygve Eriksson, Göran Lindholm och Sture Carlson.

Exakt vad de bråkar om är svårt att sätta fingret på eftersom anledningarna varierat. Genom åren har det ändå resulterat i flera soppor, kamper och kupper i den högsta ledningen. Stolsplatserna i styrelsen och förvaltningsrådet verkar aldrig vara tillräckligt många eller få för att båda lägren ska vara nöjda.

Vad betyder då personbytet?

Några dramatiska förändringar i varken den ena eller andra riktningen verkar inte vänta. Att Eriksson tar över ordförandeposten i förvaltningsrådet stärker närmast de nuvarande maktpositionerna. I egenskap av ordförande för förvaltningsrådet är hans främsta uppgift att leda valberedningskommittén som utser nästa styrelseordförande. Vem som utses klarnar i december.

Maktkamperna må vara smaskiga. Meningsskiljaktigheterna i bolaget har ändå stannat mellan styrelsen och förvaltningsrådet. I bolagets operativa verksamhet har meningsskiljaktigheterna inte synts till, även om stolstjafset i allmänhetens ögon knappast gynnat bolagets anseende.

Den stora frågan ur ålänningarnas synvinkel borde vara hur bolaget mår och hur väl företaget är rustat för framtidens utmaningar.

Ur ett ekonomiskt perspektiv står Ömsen mycket stadigt. Soliditeten är god, placeringsverksamheten har lyckats mer än väl och resultatet gott.

Trots de goda förutsättningarna är utmaningarna flera och stora. Det EU-regelverket för försäkringsbolag är ofta anpassat för försäkringsjättar. Det sätter en stor press på mindre organisationer. Gör man rätt finns det ändå flera klara fördelar med att vara ett litet och snabbfotat bolag.

Den digitala revolutionen påverkar också försäkringsbranschen. Utvecklingen går snabbt. Dels digitaliseras allt fler tjänster. Dels ger de gigantiska mängderna data människor genererar försäkringsbolag nya möjligheter att analysera både nuvarande kunder och potentiella.

I dag finns också Ömsen på den svenska marknaden. Hur ska man göra för att utvecklas där?

För att möta de nya utmaningarna borde männen lägga mera energi på att se till att personer med rätt typ av kompetens sitter i de beslutsfattande organen, i stället för att försöka manövrera ut varandra. Ett utmärkande drag för maktkamperna inom Ömsen är att de pågått i det fördolda. Ett av de bästa botemedlen mot det är mera öppenhet.