DELA
Foto: Jonas Edsvik

Leve lokaltidningen – lokaltidningen lever

Förtroendet för klassiska medier som dagstidning, tv-nyheter och radio är högre än på länge. Och allra högst rankas tidningar som Nya Åland.
82 procent av finländarna anser att dagstidningarna spelar en viktig roll ”i främjandet av samhällsfrågor och demokrati”. Än högre är resultatet för lokaltidningen, som bedöms ha en ännu större betydelse för frågor som rör närsamhället. Det visar ny finländsk forskning, alltså den totala motsatsen till vad flera medieexperter vill påstå.

Den främsta anledningen till lokaltidningens popularitet är att vi lever i en tid med många förändringar i samhället.

– Situationen framhäver något som hör till dagstidningens styrkor: behovet av att föra fram såväl pålitlig information som olika synsätt, säger direktör Sirja Kirjonen vid Tidningarnas förbund om resultatet.

Att ge flera perspektiv, att komma bort från en monopolställning och vara en röst för dem som inte annars skulle höras var en av de vägande orsakerna till att Nya Åland grundades för 35 år sedan. Ett uppdrag vi står för ännu idag.

Utvecklingen gick snabbt. I ett samhälle som det åländska, med ett livskraftigt närings- och organisationsliv, har vi vant oss vid att ha två starka röster. Redan i Nya Ålands 5-års historik kan man läsa om hur allt fler under åren som gått ”upptäckt att valfrihet och fri konkurrens på tidningsmarknaden är oumbärligt för ekonomi och samhällsliv”. Ålänningarna är numera unika ur ett nordiskt medieperspektiv eftersom vi fortsättningsvis har två lokaltidningar (på samma språk) och därtill radiokanaler.

Den hårda konkurrensen gör att ingen har ensamrätt på varken debatt, opinionsbildning eller prissättning och är givetvis en starkt bidragande orsak till att den åländska lokaljournalistiken aldrig stagnerar. Väggarna i Nyanhuset pryds av långa rader med plaketter som bevisar detta. Diplom för Årets lokaltidning, Topeliuspriset, bästa tidningsartikel, bästa webbtjänsten och kreativt användande av sociala medier. Listan kan göras lång.

På Nyan är det alltid högt till tak, föds en god idé ska den prövas. Det är allmänt känt, till och med dokumenterat av mediaforskaren Carl-Gustav Lindén, att på Åland går det till så att Nya Åland hittar på något nytt, testar det i praktiken och visar det sig vara lyckat så hänger konkurrenten på.

Det finns många exempel på sådant som Nyan hittat på, och ibland fått strida för att få ge offentlighet, som numera är tidningsvardag: Pratstunden (längre intervjuer med personer som fyller år), Torget (gratisannonser för privatpersoner), Ny på Åland (fotografier på nyfödda), digital e-tidning, Messa Nyan (insändare via sms), lokal-tv, direktsändning i tv, sexdagars tidning, enbart digital söndagstidning och mycket mer.

De senaste åren har vi vant oss att höra påståenden om att den traditionella journalistiken är i kris, att klassiska medier som tidningar, tv och radio inte har något att konkurrera med när det gäller informationsförmedling i dagens digitala samhälle där alla skapar sina egna sanningar och förmedlar den till hela världen med några knapptryck.

När allt fler bara befinner sig i sina egna bubblor ökar klyftorna mellan grupper i samhället och farhågor finns för kunskapsvakuum och i längden försvagning av demokratin. I det enorma digitala informationsflödet klickar vi oss runt och gillar och delar sådant våra vänner gillar och delar, ofta utan att ägna en millisekund åt källkritik eller ens läsa mer än en rubrik.

De nya finländska resultaten är därför glädjande på många sätt för mig som chefredaktör på en lokaltidning. Den visar på det faktum att lokaljournalistiken står stark och nära sina läsare och styrker tesen att det finns utrymme och behov av både nymedia och gammelmedia.

Trots sina unga år räknas Nya Åland till gammelmedia och stabilt fortsätter vi att jobba för att Åland alltid ska ha sitt unika mediasamhälle.

I 35 år och i 35 år till!

Fotnot: Gammelmedia används som samlingsnamn för traditionella medier såsom tidningar, radio och TV. Till nymedia räknas de som uppkommit i samband med internets utveckling. Till exempel sociala medier som Facebook och twitter, bloggar och diskussionsforum.