DELA
Foto: Stefan Öhberg

Ja sama suomeksi…

Som svenskspråkig i Finland vet man hur det är att inte få information på sitt eget modersmål.

De finskspråkiga på Åland placeras av landskapsregeringen i motsvarande informationsskugga.
Landskapsregeringen har tagit fram valinformation på sju olika språk. Den största minoritetsgruppen, de med finska som modersmål, får dock klara sig utan informationen.

Landskapsregeringens valadministratör, Casper Wrede, säger i gårdagens tidning att de som flyttar till Åland från Finland, redan är insatta i valsystemet eftersom de åländska och finländska systemen är så lika.

Riktigt så enkelt är det inte. Faktum är att det inte är enkelt alls, eftersom hembydsrätten väsentligt påverkar det åländska valsystemet.

Hembygdsrätten ger ett märkligt glapp i röstningssystemet för inflyttade. Innan man fått hembygdsrätt får man endast rösta i kommunalvalet och riksdagsvalet. Men det högsta styrande organet i närmiljön, lagtinget, har inflyttade inget att säga till om.

Det tar minst fem år att få hembygdsrätt. I värsta fall missar den inflyttade två lagtingsval. Förklaringen till varför man inte får delta i lagtingsvalet borde ges på ett språk man förstår till fullo.

Systemet med rösträtt och hembygdsrätt, och att det inte alls behöver vara samma sak på Åland, torde vara lika förvirrande för thailändare som för finskspråkiga.