DELA

IFK:s verksamhet ger samhället mervärden

IFK:s ungdomsfotboll betyder mycket för Mariehamn och Åland
IFK Mariehamns ungdomsfotboll består idag av ungefär 360 spelare, 60 ideella ledare och hundratals engagerade föräldrar. Under de tre senaste åren har IFK gjort en mängd satsningar för att förbättra förutsättningarna för fotbollsintresserade barn och ungdomar. Här förtjänar bland annat att nämnas förverkligandet av en konstgräsplan i Mariehamn (där föreningen satsade 200 000 euro), igångsättandet av flera s.k. akademiverksamheter, samt anställning av heltidsanställda tränare med gedigen fotbollskompetens.
Men om vi lämnar bort fotbollen för en stund, vad gör IFK och vad är IFK:s roll i det åländska samhället?

Samhällsengagemang. Glädje, gemenskap, engagemang och respekt är värdeord i IFK Mariehamn. I IFK förenas barn, ungdomar och vuxna av intresset för fotbollen och önskan om att dela idrottandets glädje med varandra. Klubbgemenskapen, det osjälviska engagemanget från våra många ideella ledare och det lojala stödet från föräldrar, supporters och sponsorer är vår styrka. Totalt uppgår det ideella arbetet inom IFK:s ungdomsfotboll till ca 18000 timmar per år!
Att IFK:s representationslag sedan åtta år spelar på den högsta nivån i vårt nationella seriesystem har knappast undgått någon. En fantastisk prestation som vi är mycket stolta över. Men hjärtat i IFK är den breda ungdomsfotbollen som möjliggörs genom ett imponerande ideellt engagemang . Det är här grunden till ett livslångt intresse för fotbollen läggs, den individuella skickligheten slipas och förmågan att samverka med och tävla mot andra utvecklas.
Inom IFK tror vi att ett mångkulturellt Åland är av godo och vi vill bidra till ett sådant samhällsbygge genom att erbjuda en social plattform för barn, föräldrar och elitspelare som flyttat till Åland att integreras i det åländska samhället. Idag finns många spelare av olika nationaliteter och med utomåländsk bakgrund i IFK, och det är precis så vi vill ha det.

Turneringsverksamhet. När Alandia Cup startades 1978 var det nog inte många som trodde att turneringen skulle utvecklas till Finlands största ungdomsturnering för 11-åringar. I årets turnering deltog 97 lag, vilket förde ca 1700 deltagare och 3000 föräldrar och syskon till Mariehamn och Åland. Den turismintäkt som kommer det åländska samhället till godo genom turneringen beräknas uppgå till drygt en och en halv miljon euro.
Förutom Alandia Cup arrangerar IFK årligen ytterligare ett 15-tal turneringar, alla utanför den egentliga turistsäsongen. Att IFK:s turneringsverksamhet är en viktig faktor för den åländska turismen råder det alltså inget tvivel om. Där andra turistsatsningar allt för ofta pratas sönder, fortsätter IFK:s turneringsverksamhet att utvecklas med stort engagemang.

Fostrande verksamhet. Även när det gäller den fostrande verksamheten har IFK en viktig samhällsroll att fylla. Vår ambition är att vara en förebild i arbetet med barn- och ungdomsidrott på Åland. IFK befrämjar en positiv livssyn och sunda levnadsvanor i ett allt mer stillasittande samhälle, där TV-spel och datorer tar stor plats. Vi lär våra unga spelare att samarbeta och ta ansvar, låter dem ha roligt tillsammans och växa som människor.
Under en vanlig vardagskväll kan över 200 barn delta i föreningens träningar. Vad skulle dessa barn göra om de inte kunde träna fotboll?

Vår framtid och ideologi. Att vinna är för oss att så många spelare som möjligt hålls med i verksamheten så länge som möjligt och att vi lyckas knyta ihop ungdomsfotbollen med senior- och elitfotbollen, och det övriga samhället, på ett hållbart sätt.
I de tuffa ekonomiska tider som råder är det viktigt att även våra politiker inser vidden av IFK Mariehamns verksamhet. Fotbollen är viktig, men de mervärden och positiva samhällseffekter som genereras är minst lika viktiga. Tänk på det, bästa politiker, innan ni fattar beslut som påverkar förutsättningarna för vår verksamhet!

Gästledarskribent:
Thomas Fonsell, Föreningschef
IFK Mariehamn ungdomsfotboll