DELA

Hurra för ballonger på symboliska staket

Vad är det egentligen, ”propaganda för icke-traditionella sexuella relationer”?
Det är förbjudet i Ryssland, enligt en lag som antogs i det ryska överhuset i juni, men varje ord i den skrivningen är öppen för tolkning, och därmed också för övergrepp och missbruk.
Propaganda, är det att visa sin sexuella läggning öppet? Är det att berätta om problemen för sexuella minoriteter? Är det att tänka eller tala om till exempel homosexualitet?
Och vad är ”icke-traditionella sexuella relationer”. Vi vet ju att homosexualitet alltid funnits, i alla samhällen, i alla tider. Vi vet att det förekommer alla möjliga relationer utanför äktenskapet, som kanske är den traditionella institution lagtexten avser.

Egentligen är dessa frågor helt retoriska. Lagen är skriven för att kriminalisera öppen homosexualitet, i den anda av nationalistisk macho-kult som president Putin står för, och den är, som Sveriges utrikesminister Carl Bildt säger ”motbjudande och omänsklig”.
I vårt samhälle är det fortfarande inte lätt att att tillhöra en sexuell minoritet, men det är inte förenat med livsfara, det är inte förbjudet och det börjar i sakta mak bli tämligen odramatiskt på dagis att presentera sina två mammor eller pappor.

När utvecklingen i vårt nära grannland Ryssland går i helt motsatt riktning, och när aggressionen mot homosexuella kommer i kombination med en växande nationalism, ökande hot mot minoriteter, inskränkningar i pressfrihet och en alltmer orkestrerad demokrati, då är det dags att dra öronen åt sig. Det är dags att protestera, precis som man gör världen över möt förföljelserna av homosexuella.
Den eller de personer som hängde ett knippe ballonger på det ryska konsulatets staket protesterade i all fridsamhet mot utvecklingen i Ryssland. Man gjorde ingen åverkan på någon egendom, man var inte hotfull, inte aggressiv, knappt ens till besvär eftersom ballongerna med lätthet kunde tas bort.

Ändå reagerar den ryska konsuln Igor Demjanenko negativt på åsiktsyttringen, och kräver skärpt bevakning av konsulatet. Och polismästare Teijo Ristola, han rynkar pannan vidare och menar att det inte är någon lek att hänga upp ballonger på ryskt territorium.
Utanför konsulatet ska det under en tid framöver posteras en polis för att garantera säkerheten.

Men, hallå! Var är sinnet för proportioner? I Mariehamn ser vi en högst fredlig och till och med rolig protestaktion utan minsta tillstymmelse till våld. Det kommer inte att välla en hop med beväpnande bögar och flator över staketet och störa konsulatets nattsömn.
Det man med fog kan oroa sig över, det är att människor i Ryssland blir kränkta, hotade och trakasserade på grund av sin sexuella läggning, att de genom en absurd lagstiftning skräms till tystnad och att detta sker samtidigt som hela världen samlas i Moskva för VM i friidrott.

Nej, hurra för mera demonstrationer! Hurra för humor. Hurra för att vara smart och rolig och säga vad man tycker.
Och bu för den ryska lagstiftningen om icke-traditionella sexuella relationer.

Nina Fellman

nina.fellman@nyan.ax