DELA
Foto: Erkki Santamala

Hur vill Mariehamnarna bygga ut sin stad?

Ibland är det krångligare än ibland. Planerings- och byggnadsfrågor har aldrig vara enkla att hantera i Mariehamn, men nu verkar det vara svårare än vanligt.

Två hus i centrum får rivas och nytt får byggas trots stadsstyrelsens nej. Men vad gäller för resten av tomterna?
Byggnadsnämnden har efter tio månader av diskussioner fram och åter i stadsstyrelsen och fullmäktige meddelat att det är nämnden som bestämmer. Och nämnden ser ingen orsak att stoppa rivningen av de två husen vid Kaptensgatan 13 och 15.

Det har inte bara diskuterats. Det har varit upprört. Bland moderaterna har känslorna gått heta när stadsstyrelsen beslöt om rivnings- och åtgärdsförbud. Involverade tjänstemän kände sig hotade och det lät nästan som att stadsstyrelsen skulle få sparken.

En majoritet i stadsstyrelsen ansåg att Dennis Jansson och Markus Sundman skulle vänta med sina byggplaner tills den pågående delgeneralplanen är klar. En i och för sig rimlig åsikt, förutsatt att planen är i slutskedet.

Det man missade var plan- och bygglagens bestämmelse att bygglov skall beviljas ”om åtgärden inte strider mot antagen plan, denna lag eller med stöd av denna lag utfärdade bestämmelser.” Kanske inte missade, men ville tillämpa lagen också på pågående planering. Och man missade – ifall det inte finns en hund begraven någonstans – att det inte är stadsstyrelsen utan byggnadsnämnden som fattar beslut om rivning och bygglov. Så förklarar byggnadsnämndens ordförande Camilla Hägglund (MSÅ) nämndens beslut i måndags att bevilja bygglov.

Tomtägarna är helt säkert nöjda med beslutet. De som vill ha en genomtänkt planering för centrum är mindre glada. Men som lekman på sidan om är det framförallt en fråga man undrar över: Hur är det möjligt?

Stadsstyrelsen har tagit beslut som stadsstyrelsen inte har rätt att ta. Moderaterna i stadsstyrelsen har lämnat in motioner för att få beslutet upphävt, utan att nämna att styrelsen har överträtt sina befogenheter. Turerna har varit många fram och tillbaka, förvaltningsdomstolen har behandlat ärendet och hittat ett formellt fel, som ledde till ny behandling.

Om nu byggnadsnämnden är den enda instansen i Mariehamn som kan och vet hur sådana här frågor skall skötas, var gömde man sig i tio månader? Hade det inte varit enkelt att efter stadsstyrelsens första beslut i april om rivningsförbud försynt påpeka att det inte stämde med lagen.

Inte långt från Kaptensgatan vill Roger Rundberg, Rundbergs bil & service, och Tomas Brunberg, Bruson Invest ab, riva och bygga nytt på Strandgatan. Stadsutvecklingsnämnden sade i tiden ja till att det byggs sexvåningshus på tomten. Numera diskuterar man hus med 4,5 våningar, vilket i praktiken är 5 våningar. Grannarna protesterar, de vill inte ha en ”mur” längs Strandgatan, en mur som fråntar de boende i egnahemshusen på västra sidan deras sjöutsikt.

Det handlar i bägge fallen ovan dels om ägarens rätt att utnyttja sin egendom, dels om allmänhetens trivsel. Ett hus som sticker upp är väl inte så mycket att störa sig på, kan någon tycka. Men om en får bygga så måste alla andra med motsvarande tomter och stadsplan få bygga. Och var hamnar vi då? Hur vill Mariehamnarna ha sin stad?

En delgeneralplan är på gång för centrum. Är det helt fel att bibehålla någon del av innerstan som en småstad/villastad – förtätad men trivsam – och låta utkanterna expandera?