DELA
Foto: Jonas Edsvik

Höjda bensinpriser rätt riktning för motordrivna fritidsbåtar

Bensinpriserna skjuter i höjden och åtminstone i Ålands skärgård märker man av färre motorbåtar och fler segelbåtar.Med tanke på motorbåtarnas miljömässiga avtryck är det en vändning i rätt färdriktning.

Vatten- och luftkvalitet, fiskar, havsbottnar och vattenväxter. Alla drabbas de av mullrande fritidsbåtar som bokstavligen lämnar ett spår av förödelse i sitt kölvatten. Hittills har det varit för billigt att ägna sig åt ett soligt nöje till havs och ignorera de miljöförstörande aspekterna. När bränslepriserna tickar uppåt är det förhoppningsvis fler som tänker om. För det finns många orsaker att lämna motorbåten oputtrande och parkerad på land.

Enligt en rapport från Havsmiljöinstitutet från 2019 så ger fritidsbåtar upphov till många negativa effekter på kustmiljön. Byggandet av småbåtshamnar, bryggor och muddring av områden medför förluster av viktiga bottenmiljöer och leder ofta till en långvarig försämring av miljöförhållanden lokalt.
Undervattensbuller från båtarnas motorer stör fiskar och däggdjur och motorbåtarnas propellrar virvlar upp bottensediment och grumlar vattnet vilket skadar vattenlevande växter.
Båtarna släpper ut även betydande utsläpp av giftiga ämnen och föroreningar från båtbottenfärger och förbränningsmotorer.
Ett av de största miljöproblemen kopplat till båtmotorer är tvåtaktsmotorer med gammal förgasarteknik. När det gäller utsläpp av kolväten står denna motortyp för hela 65 procent av utsläppen. Polycykliska aromatiska kolväten (PAH) från båtmotorernas avgaser lagras i bottensediment och vattenlevande organismer.
Och då har vi inte ens nämnt klimataspekten. Fritidsbåtarna i Finland beräknas släppa ut cirka 144 00 ton koldioxidekvivalenter om året.

Forskare vid Göteborgs universitet har öppnat för att man bör fasa ut alla bensin- och dieseldrivna båtmotorer på grund av bland annat cocktailen av utsläpp och föroreningar. Båtmotoravgaser innehåller förutom koldioxid och cancerogena och giftiga PAH-föreningar även sot, oförbrända oljor och försurande kväveföreningar. Avgaser från fritidsbåtarnas motorer kan också lokalt sänka luftkvaliteten.
”Fritidsbåtar lämnar utan tvekan ett avtryck i naturen”, säger forskare Kjell Nordberg i ett pressmeddelande.

Båtmotorerna blir också bara större. Under 2000-talet har det skett en fördubbling av hästkrafter, från cirka 35 till 75. Visst hänger också teknologin med och båtarna blir miljövänligare och motorerna effektivare, men är det faktiskt rimligt att en fritidsverksamhet som är så skadlig får fortgå och breda ut sig så obehindrat?
Utsläpps- och miljökrav blir allt hårdare inom de flesta sektorer i samhället, inte minst inom sjöfarten där svångremmen nu dras åt tajtare kring passagerar- och fraktfartyg. Men fritidsbåtarnas utsläpp är än så länge oreglerade.

Men nu har de ökade bränslepriserna gjort att fritidsåkandet tvingats självreglera sig. Gott så.
I slutet av juni hade Finland den dyraste bensinen i hela EU. Det har visat sig i båttrafiken på flera olika sätt, enligt gästhamnar runt om på Åland.
”Det är mer segelbåtar än någonsin i år. Det ser ut som att motorbåtarna minskar och segelbåtarna ökar”, säger Michael Sundblom på gästhamnen i Föglö Degerby i torsdagens Nya Åland.

Höjda bensinpriser behöver alltså inte per automatik vara av ondo. Visserligen kan det i biltrafiken slå ojämnt och hårt mot låginkomsttagare och pendlare som inte har fullgoda kollektivtrafiksalternativ (den som bor nära busshållplats på landsbygden med tät turlista kan i nuläget inte klaga på biljettpriserna), men i fritidsbåttrafiken finns det få vinnande argument för vare sig subventioner eller skattelättnader. Det är som namnet antyder en fritidsaktivitet.
Det är inte en rättighet att brumma runt, störa fiskar och bottenliv, grumla upp vatten och släppa ut avgaser. Om man vill göra det ska man åtminstone få betala en vacker slant, gärna skulle en del av den slanten få gå till miljöskyddande åtgärder. Kanske är det något att hålla i åtanke om bensinpriserna sjunker igen. Tills dess får vi hoppas på rofyllda vatten och mindre miljöförstörande nöjen.

Tack för att du väljer Nya Åland!

Kära läsare, stort tack för förtroendet och för att du använder Nya Åland och nyan.ax för att hålla dig uppdaterad. Vi jobbar för dig men god journalistik kostar, så nu behöver vi din hjälp.

Välj belopp