DELA

Hårt jobb väntar för nya ÅHS-chefen

Inom kort kommer ÅHS styrelse att utse en ny förvaltningschef. Den som får jobbet kommer att ha händerna fulla och uppleva förväntningar av stora mått.
Nej, det blev ingen ny hälso- och sjukvårdsdirektör utsedd på ÅHS-styrelsens möte i går. Rekryteringskommittén är inte helt klara med sitt arbete ännu, och därför måste styrelsen vänta ännu ett par veckor på att få ta beslutet.
Icke desto mindre kan vi så här i jultider skänka en tanke till den person som slutligen får jobbet. Knappast någon uppgift på Åland kommer att bli så svår som just att basa över ÅHS. Ekonomin är svårt sargad, vilken vård som ska prioriteras i spartider är en viktig del i den politiska dragkampen och personalen är missnöjd över mycket.
Lägg därtill medborgarnas enorma förväntningar på såväl vård i världsklass som valuta för allt mindre skattepengar.
Sa någon Tom Cruise? Mission Impossible är det i varje fall.

Peter Rask må ha styrt upp verksamheten på en del områden, men det ÅHS han lämnat efter sig är inte ett ÅHS som mår bra. Ekonomin är, som allmänt känt, inte på långa vägar i balans. Och det är svårt att i spartider yrka på större anslag från en landskapsregering som redan är trängd av finanskris, stigande arbetslöshet och storföretagens problem.
Inom ÅHS finns det dessutom stora problem. Som Nyan kunde rapportera om tidigare i december får läkare jobba under mycket hårda förhållanden. Barnläkaren Christian ”Snuffe” Johansson får många veckor ensam ta hand om barnkliniken, ätstörningskliniken och BB. Han jobbar schemalagt på dagarna och har jour övrig tid. Knappast en varken betryggande eller tillfredsställande situation för varken personal eller patienter i längden.
Det grymtas dessutom en hel del från personalen på sjukhuset om toppstyrning och att de inte hörs i frågor som gäller verksamheten. Allt för många beslut, också av till synes smärre karaktär, har måstat tagit vägen förbi förvaltningschefens skrivbord. Bland rösterna från ”golvet” hörs ofta frustration.
Det hjälper heller knappast den tillträdande chefen att styrelsens ordförande, Barbro Sundback, i lagtingsdebatten går ut och märker en grupp anställda som onödiga. Sundback själv behöver inte reda ut sådana uttalanden inför personalen, men det behöver den högsta chefen.

ÅHS behöver spara, och kan säkert göra det också med effektiviseringar och ny teknik. Men för att en sådan omfattande omvandling av sjukvården på Åland ska ge det resultat som behövs och efterfrågas från styrelsen och politiskt håll måste den kommande direktören få personalen med sig. Att köra den hårda linjen – ”gör som vi säger eller sluta” – som allt för ofta får råda, leder sällan till tillfredsställande resultat.
Att få personalen med på tåget och att både inse allvaret i situationen och hjälpa till att lösa den, det är nyckeln.
Men man tolkar signalerna från sjukhuskorridorerna rätt är förtroendet för ledningen (Rask) lågt. Det måste den nya chefen återskapa.
Annars riskerar vi att åter se dåliga siffror för ÅHS så här års nästa år.

Jonas Bladh

jonas.bladh@nyan.ax