DELA
Foto: Ida Jansson<07_Bildrubrik>VÄLKOMMEN! Inflyttning är en viktig fråga för de flesta åländska kommuner. Bilden är tagen i ett annat sammanhang.

Gästledare från Ålands näringsliv: Åland behöver bred invandring

Åland går till lagtings- och kommunalval på söndag. Näringslivets roll är inte att ta ställning till enskilda partier. Däremot är det viktigt att också affärs- och näringslivets röster förs fram i valdebatten.

I det sammanhanget vill vi tydligt markera att vi är för invandring- och flyktingmottagande, eftersom motsatt synsätt i förlängningen försvårar för det åländska näringslivet.
Av affärs- och näringslivsskäl vore det önskvärt att Ålands befolkning ökade betydligt. I ett dynamiskt samhälle är det omöjligt att i förväg definiera hur många som bör bo på Åland men vi är öppna för visionen att Ålands befolkning kunde dubbleras. Det skulle skapa en större “inre marknad” där vi kommer bort från vår extrema småskalighet, vilket skulle gynna laget Åland.

Redan idag har Åland en mångkulturell befolkning, där de senaste årens befolkningsökning uteslutande kommer från invandring. Andelen “nya ålänningar”, det vill säga de som är bosatta på Åland men födda någon annanstans, uppgår nu till 34 procent av befolkningen! Över 10 000 ålänningar, fördelat på 90 nationaliteter och 55 språk, har av olika anledningar tagit ett aktivt beslut att flytta till Åland.

De nya ålänningarna har berikat Åland. Våra företag fungerar utmärkt i en mångkulturell miljö och deras erfarenheter är mycket positiva. Självklart behöver man ibland lära sig hur man uppför sig respektfullt i en mångkulturell miljö, men det handlar egentligen om sunt förnuft.

Erfarenheten visar att vi med respekt och värdighet skapar bra miljöer – oberoende av nationalitet eller utseende. Vi ser också att människor med en varierande bakgrund bygger oerhört framgångsrika team.

De flesta som flyttar till Åland kommer från Finland och Sverige, vilket är bra, men för att ytterligare bredda vår kultur- och erfarnhetsbas så behöver Åland mer invandring från exempelvis Europa, Asien, Afrika, Sydamerika och inte minst från Mellanöstern. Vi behöver en så bred kulturell inflyttning som möjligt med så många olika folkslag och nationalitetsursprung som möjligt för att säkra vår framtida konkurrenskraft.

Kompetensinflyttningen är central för våra företag, men vi behöver även en attitydinflyttning – dvs invandring av personer som av olika skäl har en stark drivkraft att bygga nya liv. Vi är övertygade att till exempel flyktingar och deras efterföljande generationer har mycket av den attityden. Därigenom bidrar de till nya affärsidéer och företag på Åland om 5, 15 eller 50 år, samtidigt som de inspirerar andra ålänningar. Det stärker vår framtida konkurrenskraft.

En invandring med bred bas, medför även att ålänningar i framtiden kommer att ha ett brett världsomspännande kontaktnät, då dagens flyktingar hittar forna landsmän i fristäder över hela världen. Den här konkurrensfördelen kommer att vara helt avgörande för ett framtida, dynamiskt näringsliv på Åland i den globaliserade nätverksekonomin som växer fram.

Av rent affärsmässiga skäl har vi inte råd att missa detta globala nätverk.

Ålands näringsliv vill därför understryka att Ålands utmaning idag är hur vi säkerställer denna invandring som är central för tillväxten i våra företag. Vi har inte råd att stänga gränserna. Invandring medför på sikt nya lokala arbetsplatser och tryggar de som redan finns.

Vi välkomnar därför nya ålänningar som kan bygga laget Åland de kommande 20 åren, oberoende om de är flyende, invandrande, infödda eller återvändande.

Välkomna hit och tack till er som redan har kommit!

Anders Ekström, VD Ålands Näringsliv

Thomas Lundberg, VD Crosskey

Peter Wiklöf, VD Ålandsbanken

Alef Jansson, Goodtech Environment Ab

Anders Wiklund, VD Optinova

Anders Ingves, VD PAF

Anders Gustafsson, Pedago Interaktiv Ab

Anders Winkelman, partner Pectus

Ann-Louise Djupsund, VD Hotell Arkipelag

Bengt Johansson, VD Strax Kommunikation

Björn Blomqvist, VD Rederi Ab Eckerö

Björn Holmström, VD Solberget

Björn Kalm, Affärsutvecklare Eriksson Capital

Carola Valkama, VD Mediman Scandinavia Ab

Christian Ekström, Pub Stallhagen

Dan Karlsson, VD DKCO

Dan-Erik Woivalin, blivande VD Ålands Ömsesidiga Försäkringsbolag

Daniel Dahlen, VD Ålcom

Daniel Eriksson, partner Pectus

Daniel Widman, Widmans Advokatbyrå

Dick Siren, VD Minimax Ab

Eva Donalds, VD Cainby Ab

Eva Karlström, VD Steel FM

Eva Mikkola-Karlström, VVD Godby Shipping

Fredrik Häggblom, Aktiva Redovisning

Göran Lindholm, Ålands Ömsesidiga Försäkringsbolag

Hans Mikael Holmström, VD Refutures Ventures Ab

Henrik Lundberg, VD Posten Åland

Hubertus von Frenckell, VD Ålands turisminvest Ab

Jan Kangashaka, VD Företagsbyrån

Jan Wennström, VD Stallhagen

Jan-Erik Rask, Kontorschef, Nordea

Janne Engblom, VD Consilia Ab

Johan Eriksson, VD Inficon Aaland Ab

Johnny Nordqvist, VD Andelsbanken för Åland

Kaj Mattsson, Cityläkaren

Kyösti Saine, Styrelseordförande Feja Ab

Leif Nordlund, VD Alandiabolagen

Mikael Lundell, VD Mickelsö Handelsträdgård

Nina-Nyman Johansson, VD Ab Lantbruk

Patrik Larsson, Larssons Vattensport

Patrik Törnroos, Varuhuschef Byggvaruhuset

Pelle Hägglund, VD Plasto Ab

Pernilla Söderlund, VD Mariehamns Bokhandel

Pernilla Weckman, VD April Kommunikation

Peter Granholm, Pedago Interaktiv Ab

Pontus Nikula, FIFAX

Rebecka Eriksson VVD Eriksson Capital

Robert Nylund, VD Renhållningen

Sven-Erik Holmberg, VD Holmbergs

Sverker Jansson, butikschef Mattssons

Tanja Sabel, Flygplatschef Finavia Mariehamn

Tony Saarinen, VD Transmar

Trygve Eriksson, VD Eriksson Capital

Ulf Danielsson, VD Dinera Livsmedelsservice Ab

Ulrica Danielsson, Dinera Livsmedelsservice Ab

Yngve Johansson, VD Mariehamns Tryckeri

Åsa Dahlman, VD Dahlmans