DELA
Foto: Stefan Öhberg
Katrin Sjögren skriver gästledaren för Liberalerna. Arbetshandskarna har hon valt som symbol för hårt arbete.

GÄSTLEDARE: Framåt Åland!

Inför valhösten har Nya Åland bjudit in alla lagtingspartier att skriva varsin gästledare som publiceras under sommaren. Partierna har själva valt sin skribent och temat de har fått är ”Åland 2025 om vi kommer till makten”.

Åsikterna som förs fram i texten står skribenten själv för.

I dag: Katrin Sjögren för Liberalerna.

Om man får förtroendet och makten att utveckla och förändra ska man ta den. Det måste vara den yttersta drivkraften. Att inte fatta beslut är också ett sätt att fatta beslut. Men ett dåligt sätt.

Det har präglat stora delar av mandatperioden. Vi står inför stora avgörande framtidsfrågor. Ramen för Liberalernas politik är att Åland ska vara ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbart 2051. Vi har många utmaningar och problem som måste lösas men vi har faktiskt en ännu större potential och många möjligheter.

Till våra många möjligheter hör våra barn och unga, företagsamheten, inflyttningen, självstyrelsen, regionerna och småskaligheten, turismen, kultur- och idrottsÅland, Högskolan, vindkraften, ett eget sjukhus, naturen och havet.

Det är lättare att bygga starka barn än att laga trasiga vuxna. Vi måste värna vår högkvalitativa barnomsorg och grundskola. Genom distansundervisning kan vi ge likvärdiga möjligheter att studera språk. Programmering borde vara ett valbart ämne. Undervisning för elever med annat modersmål måste fungera även på gymnasiet. En satsning på tidigt stöd för barnfamiljer genom ett familjecenter och en ungdomsmottagning betalar sig mångfalt. Det handlar till stor del om organisering.

Det behövs lyhördhet inför arbetsmarknadens utbildningsbehov, snabba myndighetsprocesser och digitalisering. Inom socialt företagande förenklas byråkratin och servicesedlar införs. Integrationen behöver förbättras eftersom vi behöver nya idéer, erfarenheter och perspektiv.

En ny, utvecklande självstyrelselag, där är humankapitalet i förvaltningen en central del. Den civila beredskapen behöver stärkas. Transporter i skärgården och till och från Åland är avgörande för både ålänningar och besökare. Högskolan bör samarbeta med andra högskolor och genomföra beställningsutbildningar inom barnomsorg och socialvård. Ny vindkraft bidrar både till omställningen och ska göra det billigare att bo och driva företag.

Vi är lösningsorienterade men vågar se problemen och utvecklingsbehoven. Dit hör en ohållbar ekonomi, utanförskap, ojämställdhet, skattegränsen och byråkratiseringen. Relationerna till riksregeringen behöver få en nystart, en Finlandsstrategi antas.

Äldreomsorgen behöver förbättras och folkhälsan utvecklas. Växthusgasutsläppen måste minska, likaså förlusten av biologisk mångfald och vårt vatten behöver bli rent och friskt.

Det behövs ett långsiktigt och strategiskt utvecklingsarbete. Liberalerna har länge arbetet för att avsätta Paf-medel för utveckling, forskning inom turism, äldreomsorg, självstyrelse och grön omställning.

Underskottet ökar och tillväxten har stannat, morgondagens välfärd måste säkras genom ökad produktivitet, digitala hjälpmedel, effektivare processer och konkurrensutsättning. Kostnadsdrivande reformutrymme finns inte utan måste genomföras genom tydliga omprioriteringar.

Skattegränsen prioriteras på högpolitisk nivå. Vi har dessutom ett stort investeringsbehov.

Inom omsorgsyrkena måste ansvar och utbildning löna sig, välfärdstekniken utvecklas likaså stödet till närståendevårdarna. Genom en Ålandsmodell får alla barn en möjlighet till en avgiftsfri hobby i samband med skoldagen.

Ålänningarna viktigaste miljöfråga är rent vatten. En ny vattenlag samt en vattentjänstlag behövs men också tillsyn, våtmarker och skyddszoner. Kollektivtrafiken bör elektrifieras, jordbruket bli fossilfritt och det behövs en strategi för både kolsänkor och cirkulär ekonomi.

Liberalerna tänker aldrig lova något som det inte finns vare sig möjlighet eller tanke att infria, så som en tunnel, gratis tandvård eller rea på bensin. Det vi däremot kan lova är tydliga besked, en förmåga att fatta beslut – även sådana som inte är helt lätta – och ett mycket hårt arbete.

Har du samhällsintresse, åsikter, idéer och vill vara med och bygga vår framtid tveka inte att engagera dig. Du behövs!

Annars kan det gå som redan de gamla grekerna konstaterade, Platon närmare bestämt: ”De som är för smarta att engagera sig i politik blir straffade genom att bli styrda av de som är dummare”.