DELA
Foto: Stefan Öhberg
Jakob Lavonius och Danielle Lindholm skriver Socialdemokraternas gästledare. Som illustration för temat har det med sig ett knippe maskrosor.

GÄSTLEDARE: Åland 2025 om Socialdemokraterna kommer till makten

Inför valhösten har Nya Åland bjudit in alla lagtingspartier att skriva varsin gästledare som publiceras under sommaren. Partierna har själva valt sin skribent och temat de har fått är ”Åland 2025 om vi kommer till makten”.

Åsikterna som förs fram i texten står skribenten själv för.

I dag: Danielle Lindholm och Jakob Lavonius för Socialdemokraterna

Vad är det som driver oss till politik? Det är en grundläggande fråga, så grundläggande att den lätt faller i glömska. Annorlunda ställd lyder samma fråga: varför bygger vi ett samhälle? Vi sitter inte inne med något färdigt svar, om ett sådant alls finns – vi har en arbetshypotes.

Politiken handlar om det vi bygger och förvaltar tillsammans. Samhället kan inte vara ett resultat som redan har uppnåtts eller ska uppnås någon gång i framtiden. Samhället är en process, och den pågår just nu. Vi befinner oss mitt uppe i den med allt vad den kräver av avvägningar och kompromissvilja, förståelse och mod, arbete och tankemöda.

Politik är vårt gemensamma arbete. Det blir aldrig färdigt. Men i gengäld står det oss fritt att gemensamt bestämma hur det politiska samhället ska se ut. Vår enastående förmåga att skapa kollektiv makt är mänsklighetens stora styrka och utmaning.

Att förvalta denna styrka och möta denna utmaning – det är vad som driver oss, det är vår kompass. Det är mot den bakgrunden som vi tar oss an de betydligt mindre episka sakfrågor som sammantaget utgör den politiska vardagen. Samhället skapas av oss tillsammans och är till för oss tillsammans.

Vi insisterar på att investera i människor och verka för ett människovänligt samhälle. Vi satsar där resurserna ger mest effekt på lång sikt, för vi vet att stödjande insatser ger bäst effekt om de sätts in i ett tidigt skede, både för individen själv och för samhället i stort. Genom att satsa på skola, vård, omsorg, kultur och natur skapar vi förutsättningar för att forma det liv du vill leva på vårt gemensamma Åland.

Vi vet att personal från alla yrkesgrupper inom skola, vård och omsorg bär samhället. Vi som arbetar där ska ha tid att arbeta med de värden som är viktiga för människors livskvalitet. Lönerna ska vara konkurrenskraftiga och byråkratin effektiviseras för att förebygga sjukskrivningar och brain-drain. Därför genomför vi bland annat ett projekt om sextimmars arbetsdag samt lagstiftar om digitalisering av arbetsmoment som idag utförs manuellt.

Alla barn ska ha verkliga möjligheter att lära sig genom grundläggande utbildning. Inget barn ska falla mellan stolarna eller sakna sysselsättning efter avklarad utbildning. Vi prioriterar att det finns tillräckligt med lärare, assistenter, kuratorer, psykologer och städare i grundskolan, för att skapa en trygg skolmiljö.

Vi utvidgar läroplikten till att omfatta andra stadiets utbildning så att också den blir fri från avgifter. Vi utreder möjligheten till att införa ungdomsgaranti som redan finns på fastlandet. Du som är ung och saknar studieplats eller arbete ska erbjudas samhällets stöd inom tre månader.

Det är självklart för oss att det vi bygger med våra gemensamma pengar ska utnyttjas på bästa sätt och komma så många som möjligt till del. Därför ser vi bland annat över hur kulturhuset Alandica disponeras, så att du som publik och kulturaktör har bästa möjliga tillgång till den enastående infrastruktur som är vår egen nationalscen.

Det behövs lättarbetade lokaler, smidiga system och hyror som är inom räckhåll för oberoende kulturproducenter. Det är en investering i ett fortsatt blomstrande kulturliv på en central och offentlig plats. Genom att skapa verkliga ytor för samtal och utbyte säkrar vi att Åland förblir ett livskraftigt samhälle präglat av demokrati och påhittighet.

Vi bygger tillsammans, och i gengäld får vi bestämma tillsammans. Vi menar att det goda samhället är värt och möjligt att arbeta för i vår tid. Vi tror på att det kan förverkligas med solidaritet, frihet och medbestämmande.

Vi tror inte att samhället är till för att vara en dyster förvaltning av orubbliga natur- och marknadskrafter som människan är för liten och för oklok för att komma till tals med. Vi vill ha ett samhällsprojekt som är värdigt all vår gemensamma möda och som fortsätter att driva oss framåt.

Vi vill fortsätta utveckla det samhälle vi bor i. Vår färdriktning är klar. Hoppas du vill vara med.