DELA
Foto: Stefan Öhberg
Stephan Toivonen skriver dagens gästledare för Åländsk demokrati. Fäktargubben symboliserar mannen som fäktar med armarna i skolan och får sämre betyg än flickorna, som genom livet har en högre självmordsfrekvens och som har fem år kortare förväntad livslängd jämfört med sina kvinnliga jämnåriga.

GÄSTLEDARE: Åland 2025 om Åländsk demokrati kommer till makten

Inför valhösten har Nya Åland bjudit in alla lagtingspartier att skriva varsin gästledare som publiceras under sommaren. Partierna har själva valt sin skribent och temat de har fått är ”Åland 2025 om vi kommer till makten”.

Åsikterna som förs fram i texten står skribenten själv för.

I dag: Stephan Toivonen för Åländsk demokrati

Åländsk demokrati nöjer sig med inflytande. Vårt främsta mål är att få bort ”klimatmålen”. Åland kan inte påverka klimatet men målen dränerar Åland på miljarder utan att påverka klimatet. Och handen på hjärtat. Vill vi få det kallare?

Vi vill fokusera på klimatanpassning. Vi vill inte tala om klimatskam som ger klimatångest för något vi inte kan påverka och som förändras hela tiden.

Vi kan och vi vill påverka miljöfrågor som miljögifter och vatten. Vi omges av vatten och behöver rent dricksvatten.

Vi vill att makten ska skjuta upp införandet av utsläppsrätter, eller avlatspengar, så länge det går. De påverkar inte klimatet utan gör våra resor dyrare medan pengarna slussas till svarta hål i Sydeuropa, precis som coronapengarna.

Vi måste självklart stöda alla i samhället; från barn till äldre. Äldrevården är självklar, men vi vill inte bara fokusera på olika former av äldreomsorg utan också på vårdarna och framför allt närståendevårdarna, som har en viktig roll för hela samhället.

Alla vet att pensionerna är låga men Åländsk demokrati vill att beskattningen av pensioner korrigeras, så att inte pensionärer betalar sex gånger högre skatt än en löntagare.

Åländsk demokrati står för jämlikhet och ett öppet samhälle där olika åsikter får växa fritt och där vi inte delar in ålänningar i olika grupper, såsom under coronaepidemin. Alla skall kunna vara på julfesten.

EU grundades för fred och frihandel men vill nu övervaka vad vi skriver åt varandra på nätet, och överföra ”klimat”-avgifter från nord till syd. Vi måste vara restriktiva mot EU:s regler.

Välfärden kan bibehållas enbart om Ålands ekonomi växer. Ålands bnp per person har dalat de senaste åren och nu måste näringslivet växa. Skattegränsen har blivit ett hinder. Det talas om förenklingar och förändringar. Vi stöder båda, men under tiden måste vi börja kompensera skattegränskostnader för exportföretag. Vi kunde finansiera det med en passageraravgift per passagerarkilometer.

Årsredovisningen för 2022 var positivt men utan överskott. Boksluten är bättre än budgeten och makten borde betona ”bokslut i balans”, eller ”bokslut i balans över tid”. I sämre tider, som då bnp per capita sjunker, kan bokslutet visa ett underskott.

Även om Ålands bokslut inte är så bra så har kassan ökat under covid-19 och krig i Europa medan de flesta stater har ökat sin skuldsättning.

Får vi låna ett öra till makten så vill vi effektivisera hanteringen av pensionsfonden. Den borde bara ha en handfull aktieindexfonder och inte alls räntefonder. Det skulle ge flera miljoner per mandatperiod.

En fast skärgårdsförbindelse är billigast på sikt, som är längre än att köpa en solpanel, men ett borrhål växer inte igen.

Skolning är också grunden för ett samhälle och vi vill att resultaten skall vara i topp och både för flickor och pojkar i jämlikhetens namn. Vi måste beakta de biologiska skillnaderna mellan könen. Vi vill minska skillnaderna i könsfördelningen bland pedagoger på dagis och i grundskolan för att öka den jämlikheten.

Vi kan inte bara fokusera på områden där kvinnor har problem vi måste också våga granska varför killar har sämre betyg, har högre självmordsfrekvens och kortare förväntad livslängd.

Vi vill öka fokus på hälsosammare kost, motionsvanor och sundare livsstil från yngre till äldre för att höja medelåldern så att allt fler får njuta sitt otium under fler friska år. Åland ligger nära toppen i Europa när det gäller förväntad livslängd. Åländsk demokrati vill att Åland tar tätplatsen före 2035. Det är ett viktigare mål än att vara koldioxidneutralt!

Viktiga delar i att uppnå målet med lång förväntad livslängd och många friska år är också olika fritidsverksamheter som befrämjas av skattemedel eller Paf-medel, exempelvis Medis, Folkhälsan, Kulturdelegationen et cetera.

Dessa skattemedel vill vi fördela mellan generationer och jämlikt mellan könen. Kurserna ska inte ”kvoteras” men att varje ansvarig enhet måste se till att de har en jämn könsfördelning.

Vi vill också att Åland går i en riktning mot en mer human narkotikapolitik där man bestraffar säljaren och behandlar problemanvändaren. Vi vill vårda användning – inte straffa.

Med dessa förändringar anser Åländsk demokrati att Åland kan bli ännu bättre.