DELA
Foto: Minna Wallén

Fiskevårdsfiaskot

Förslaget om fiskevårdsavgift för turister har många brister. Landskapsregeringen borde dra tillbaka det nu.
”Uträkningarna kan inte stämma.”

Det meddelade en läsare med god insikt i fisketuristbranschen Nya Åland. Dagen innan hade Nyan berättat om landskapsregeringens lagförslag om att ålägga fisketurister med en årlig avgift på 20 euro. Fiskyngelproduktionen i Guttorps regi finansieras genom inkomsterna från 20 000 fisketurister.

Landskapsregeringen räknar med att få in 400 000 euro år 2020. Uträkningarna ska, enligt lagförslaget, basera sig på Ålands statistik- och utredningsbyråns siffror från 2013.

Läsarsamtalet fick Nyan att titta på siffrorna och deras källor i lagförslaget på nytt. Granskning visade att den Åsub-rapport som lagförslaget hänvisar till inte alls innehåller information om hur många fisketurister som besöker Åland. De facto tar Åsub inte ens fram sådana uppgifter.

Siffrorna kommer från arbetsgruppen som utsågs för att ta fram en framtida finansieringsmodell för Guttorp. Deras beräkning baserar sig i sin tur på mycket grova uppskattningar från fiskeribyrån och Visit Åland.

Hur kan landskapsregeringen lägga fram ett lagförslag som kan basera sig på felaktiga siffror?

Ansvaret vilar helt på landskapsregeringen. Ingen skugga ska falla på Visit Åland eller Åsub.

Lagstiftning ska grunda sig på fakta. Att siffrorna förekommer i en arbetsgrupps rapport gör inte att landskapsregeringen kan använda siffrorna rakt av utan att kolla upp att de verkligen stämmer.

Visst kan det bli fel ibland. Men lagstiftning som skickas till lagtinget är inte vilket dokument som helst. Den ska hålla hög nivå och granskas av många ögonpar. Det är det minst vi kan förvänta oss av politiker och tjänstemän.

Att lagförslaget kan basera sig på felaktiga siffror är allvarligt. Om siffrorna inte stämmer finns det en uppenbar risk för att landskapsregeringen inte alls får in de pengar den räknade med.

Vill det sig riktigt illa kan administrationen och övervakningen till och med kosta mer än inkomsterna från de avgifter landskapsregeringen räknat med att få in. Missen sänder också en signal om att näringsminister Camilla Gunell (S) inte har koll på en för Åland viktig bransch när hon lägger fram ett lagförslag som riskerar att basera sig på helt felaktiga uppgifter.

När ärendet kom upp i lagtinget bad Gunell finans- och näringsutskottets medlemmar ta en närmare titt på siffrorna. Det enda rätta i det läget, när uppgifter som kan omkullkasta ett helt lagförslag är att i första hand bordlägga ärendet.

Med den information som finns i dag borde landskapsregeringen ha dragit tillbaka lagen direkt. Det är inte utskottsmedlemmarnas uppgift att granska om grundläggande uppgifter i ett lagförslag är korrekta. Det ansvaret ligger på landskapsregeringen som lägger fram det.

Sifferfelet kan ändå ses som ett symptom på ett större problem. Det exakta antalet fisketurister vet ingen. Det finns bara grova uppskattningar. Att samla in uppgifterna kräver både kunskap och resurser för att slutresultatet ska bli tillförlitlig.

Åsub är en mycket bra och trovärdig statistikbyrå. Låt deras proffs sköta jobbet när statistik behövs. I ett bredare perspektiv är det dessutom problematiskt att låta Visit Åland ta fram statistik. De är en intresseorganisation som har ett intresse av att statistiken ser ut på ett visst sätt.

Nya Åland har redan kritiserat lagförslaget om att ålägga fisketurister med en extra avgift eftersom den strider mot likabehandlingsprincipen.

När det nu visar sig att lagen dessutom kan basera sig på helt felaktiga siffror finns det bara en sak att göra: Dra tillbaka förslaget nu.