DELA

En tuffare skola med tidiga sifferbetyg

I onsdags presenterade utbildningsminister Britt Lundberg (C) och byråchef Stina Colerus ett förslag till nytt betygssystem och till nya kriterier för betygssättning i högstadiet.
Det senare är en efterlängtad och bra utveckling, som förhoppningsvis råder bot på den stundvisa godtycklighet som rått i betygsättningen. Det är självklart viktigt att en åtta på betyget betyder samma sak i Sund som i Sottunga eller Jomala.
Mer problematiskt är det med sifferbetygen i lågstadiet.
Man går alltså nu från ett system med verbala omdömen i årskurs 1 och 2, en fyrgradig verbal skala i årskurs 3-6 och en skala från 4-10 i de högre klasserna till ett system där sifferbetygen kommer redan i trean, och där redan de allra bedöms enligt den fyrgradiga verbala skalan, där en del kan få vitsordet ”berömliga” för sina läskunskaper, medan en annan kan få vitsordet ”svaga”
Då pratar vi om barn som är sju år gamla.

Skalan 4-10 ska tillämpas från årskurs 3, då barn alltså är 9 år gamla. Enligt utbildningsminister Britt Lundberg blir systemet bättre, eftersom skalan är tätare och ”folk” vill veta exakt var man ligger – så att till exempel det tidigare betyget ”goda” spjälks upp i vitsorden 7 och 8.
Med ”folk” antar jag att man menar föräldrar, som vill ha ett tydligt kvitto på var barnen ligger.

Huruvida det är bra för barnen att ännu tidigare graderas i bättre och sämre med en mer exakt skala, är en helt annan fråga. Min erfarenhet är att skolbarn i regel har en mycket god uppfattning om var på spektret de ligger, vad de är bra och dåliga på.
Ett utvecklingssamtal med en lärare och en förälder räcker väldigt långt för att ytterligare klargöra det som eleven behöver veta. Sifferbetyget, när det kommer, har ett enda ytterligare användningsändamål, och det är att det är jämförbart med andra.
Den som tror att barn inte använder betygen som ett sätt att rangordna både andras och sina egna prestationer är mer än lovligt blåögd.
Skolan blir inte bättre av tidiga sifferbetyg. Lärarna blir inte fler. Undervisningen blir inte mer mångsidig. Men kampen hårdnar.
Är det bra?

Nina Fellman

nina.fellman@nyan.ax