DELA

Du bestämmer valets viktigaste frågor

Det är mindre än ett och ett halvt år kvar till nästa lagtingsval, och vi behöver din hjälp.

Ta chansen att tycka till.
När professor Hans Rosling föreläste om sitt statistikprojekt Gapminder åskådliggjorde han hur förutfattade meningar skapar en skev bild av verkligheten. Han lät bland annat läkarstudenter vid Karolinska institutet svara på frågor om global hälsa, till exempel vilka länder som hade högst barnadödlighet. Studerandena fick i snitt 1,8 rätt av fem möjliga.

– Chimpanserna svarar rent statistiskt 50 procent rätt om de får två svarsalternativ. Svenska toppstudenter fick alltså storstryk av chimpanser i omvärldskunskap, var Roslings något skämtsamma slutsats.

Orsaken menar han är de förutfattade meningarna som formar vår verklighetsuppfattning. Även om våra uppskattningar av verkligheten förhoppningsvis är mer korrekta än två av fem rätt så utgår journalister, politiker och makthavare också i stor utsträckning utifrån förutfattade meningar.

Vi antar att motståndet mot till exempel kommunstrukturen är stort i vissa kommuner på grund av att makthavarna just där högljutt motsätter sig förslaget.

Vi antar att så är fallet men vi vet inte vad ni, som inte alltid hörs och syns, egentligen tycker och tänker.

Det vill Nya Åland försöka ändra på. Vi vill utgå från era åsikter i stället för att anta utgående från förutfattade meningar. Och det vill vi göra genom att fråga er, alla som vill vara med, en gång i månaden vad ni tycker i olika sakfrågor. Vi börjar redan nu uppladdningen inför det kommande kommunal- och lagtingsvalet och vi hoppas att Åland Gallup ska vara en viktig pusselbit i bevakningen av vilka frågor ni tycker är viktiga.

Den nuvarande mandatperioden har varit turbulent på många sätt. Kommunstrukturreformen, kortrutten, vårjakten, vargen och Veikkaus sorti är några av de frågor som har fått stor uppmärksamhet de senaste åren. I bland tror vi att vi har koll på vad ni tycker, ibland tror andra att de har koll på vad ni tycker.

Men vad vet vi, egentligen?

Generellt är det ett fåtal personer som tar stor plats i den allmänna debatten. Det är politiker, andra makthavare eller flitiga debattörer som ofta syns i tidningen oavsett om det är på insändarplats eller i artiklarna vi publicerar.

Ibland gör vi en så kallad pejling och frågar 100 personer på fasta Åland vad de tycker i en fråga. Även om pejlingarna ger en viss information är de begränsade av vilka personer som är på en specifik tid och en specifik plats.

Nu kan alla ta ställning, oavsett var man befinner sig eller vilken tid på dygnet det är. Den enda förutsättningen är att du har internetuppkoppling och ett Facebook-konto. Med Åland gallup kan hela Åland delta på lika villkor.

Vi vill försöka samla in flera åsikter för att ge en mer rättvis bild av vad ni faktiskt tycker. Och vi vill kunna se om era åsikter förändras över tid. För även om det ordnas lagtings- och kommunalval vart fjärde år och väljarna då får chansen att avkunna sin dom behöver det inte betyda att opinionen och de folkvaldas åsikter alltid är i samma linje, i alla frågor.

Vad tycker kommuninvånarna, inte kommunpolitikerna, om kommunstrukturförslaget? Är alla anhängare av lagtingets oppositionspartier emot kommunstrukturförslaget? Är alla anhängare av landskapsregeringen för kommunstrukturförslaget?

Det är en av de frågor vi hoppas att enkäten ska kunna förtydliga för er läsare. Och förhoppningsvis kan vi ge tydligare svar på många fler frågor.

Men vi kan inte göra det ensamma.

Den digitala enkäten som Nya Åland nu tillsammans med Åland Gallup lanserar är ett försök att förtydliga vad ålänningarna faktiskt tycker. Resultatet blir platt fall om ni inte vill vara med.

Fördelen är att Åland Gallup administrerar svarsinsamlingen och garanterar användarnas anonymitet vilket gör att du får rösta precis enligt din övertygelse utan att behöva fundera på vad grannen eller kollegorna tycker om ditt ställningstagande.

Vi hoppas att ni vill vara med och tycka till.
Till gallupsidan!

Redaktionen på Nya Åland