DELA
Foto: Erkki Santamala

Bevara biblioteken nära folket

Biblioteken är en av det jämlika samhällets viktigaste hörnstenar. Därför ska de finnas nära kommuninvånarna och vara öppna.
Folkbildning. Det fantastiska ordet upplevde en renässans tack vare professor Hans Rosling. Men ordet folkbildning borde inte glömmas bort utan lyftas fram oftare i en tid då ”faktaresistens” och ”trollfabrik” introduceras i Svenska akademiens ordlista. Det är det bästa vaccinet mot populism och antidemokratiska rörelser.

Biblioteken är en av folkbildningens och i förläningen det jämlika samhällets hörnstenar. Grundtanken med biblioteken är att vi måste kunna förstå varandra för att kunna vara jämlika. Ett av de bästa sätten att öka förståelse mellan människor är att läsa.

Därför måste man jobba för en god läsförståelse om man vill uppnå ett jämlikt samhälle. Dessutom suddar de ut klassklyftor eftersom de ger alla en möjlighet att skaffa bildning oavsett plånbokens tjocklek och föräldrarnas bokhylla eller bildningsintresse.

Därför är det fantastiskt att Åland med 29 000 invånare har 16 bibliotek, ett i varje kommun. Lägg där till åtta specialbibliotek och åtta skolbibliotek. Borde vara någon typ av världsrekord i bibliotekstäthet.

Men årets åländska biblioteksstatistik från Ålands utrednings- och statistikbyrå väcker frågor. Sedan 2010 har utlåningen minskat från 476 000 lån till 407 000 år 2016. Mest minskar utlåningen av facklitteratur. Det är oroväckande.

I en tid då många har en övertro till att algoritmer och stora datamängder ska skräddarsy ett individuellt innehåll för en var är biblioteket en bra plats att upptäcka nya idéer. Där är inspirerande bibliotekarier i en nyckelroll. Speciellt när de kommer till de riktigt unga läsarna.

I dag hänger mycket hänger på den enskilda bibliotekarien. Flera kommuner har endast en bibliotekarietjänst och det är sällan en heltidstjänst. Under deltidstjänsten ska bibliotekarierna ofta dessutom hinna hinna med mycket annat, allt från städning till kommunens vandringsleder. Trots det splittrade uppdraget gör många en stor insats.

I kommunsammanslagningstider är det värt att poängtera att biblioteken är en service som behöver finnas människorna. Det kan lätt finnas en frestelse att centralisera biblioteken för att för att få ett stort och mastigt utbud. Men då försvinner en viktig del av bibliotekens uppgift; att vara tillgängligt för alla. Det ska vara nära för både skolelever och pensionärer att låna böcker, de ska inte behöva åka buss för då blir tröskeln mycket högre. Också öppettiderna måste vara generösa.

När Hans Rosling gick bort hyllades hans folkbildande insats av väldigt många ålänningar. Hoppas det bildningsideal han stod för inte glöms bort när kommunpolitikerna nu börjar fundera på vilken service som ska vara nära invånarna.