DELA

Behövs, behövs inte…Landskapet rekryterar dåligt

Varför är det så svårt att tillsätta tjänster inom landskapet och staden?
Det händer om och om igen. Tjänster utannonseras inom offentlig sektor. Folk funderar, skriver ansökningar, lämnar in – och så händer inget. Sedan inget. Sedan ytterligare inget.
Något svar gives sällan, ibland inte ens en bekräftelse på att en ansökan tagits emot.

Två färska exempel är tjänsten som trafikkonsulent på landskapsregeringen, och tjänsten som webbredaktör inom kulturförvaltningen. Trafikkonsulenttjänsten utreddes i månader, innan insikten kom att det skulle göras en intern rekrytering, varpå de sökande meddelades att det inte längre fanns något jobb att söka. Och stadens kulturbyrå kom till, bara någon vecka efter att man sökt webbredaktör med annons i tidningen, att man inte har råd med densamma.
Rektorsrekryteringar vid våra skolor tenderar att bli riktiga långkörare. På sjömansskolan var det bra nära att det inte blev någon rektor alls, på folkhögskolan får man vänta ett helt år på en ny ordinarie rektor.
När Yvonne Eliassons efterträdare som chef för utbildnings- och kulturavdelningen skulle utses värpte man på det i månader innan Rainer Juslin utsågs, en person som länge, länge stått i kulisserna och trampat.
När Björn Blomqvist utsågs till rektor för musikinstitutet skedde det genom en mycket märklig manöver där den sittande t.f. rektorn Siv Ekström plötsligt utmanövrerades.

Kort sagt – det är ingen ordning på personalpolitiken.
Spardirektiven har effektivt strypt syretillförseln till alla högre funktioner så till den grad att man blivit helt handlingsförlamad, och tydligen inte längre förmår planera sina resurser eller fatta beslut om tjänstetillsättningar utan att kolla, dubbelkolla och sedan ändå backa för säkerhets skull.

Det är gott och väl att man ser över kostnader och antalet tjänster, men kunde inte det göras innan tjänsterna lediganslås? Det är gott och väl med intern rekrytering, men kunde inte också den utvägen utredas innan man annonserar efter folk?
Och när man väl kommit igång med en rekrytering, kunde man inte som ett minimum hålla folk informerade om hur processen framskrider?
Något som borde vara helt och hållet olämpligt är att befattningsbeskrivningar och kompetenskrav ändras under processens gång, eller att rekryteringen skräddarsys efter en på förhand utvald favoritkandidat. Inte heller det är okänt.

Om
det finns något vår offentliga förvaltning, både på landskaps- och kommunal nivå lider brist på i dag, så är det kunnigt och konsekvent ledarskap.
Både på den politiska nivån och på tjänstemannanivån är man otydlig, oförmögen att fatta beslut och dålig på att följa upp beslut som ändå fattats.

Det är full begripligt att landskapsregeringen i dessa tider varit fullt upptagen med budgeten och låtit andra beslut vila. Nu är det dock dags att vakna till ur spardvalan, om det ska finnas någon vettig människa kvar att verkställa sparbesluten när de väl är fattade.

NINA FELLMAN

nina.fellman@nyan.ax