DELA

Bäst i världen för mammor, privilegium som förpliktar

Enligt organisationen Rädda Barnen är Finland det bästa landet i världen för mammor. Efter att ha placerat sig hedrande högt i många år, ifjol på en sjätteplats, toppar Finland ligan, följd av Sverige, Norge och Island.
Det är naturligtvis helt fantastiskt.
Rangordningen görs utgående från barndödlighet, barns utbildningsnivå, kvinnors politiska ställning, tillgång till vård och andra faktorer som på ett avgörande sätt påverkar mammors och barns liv.

Det är ju inte helt överraskande att Finland och de övriga nordiska länderna placerar sig högst. Jämfört med de länder som ligger längst ner på skalan, som Demokratiska republiken Kongo, har alla medborgare det bättre i Finland. Män, barn, pojkar, flickor. Vi har våra problem, men välståndet, den nordiska välfärdsstaten, långvarig fred och utvecklad jämställdhet har gjort livet bättre för de allra flesta.

När man ska bli mamma i vårt land så vet man om det. Man har resurserna att kolla. Om det är en oönskad graviditet har man friheten att välja. En kvinna har rätten till sin kropp. Vi har inkännande, kunniga barnmorskor, regelbundna kontroller, ultraljud, det förtroendeingivande prasslet av pappret på undersökningsbänken, de förberedande besöken på BB-avdelningen, den trygga förlossningsmiljön. Vi har glaset med Pommac att skåla i när våra barn är födda. Vi har närvarande pappor som välkomnas till förlossningarna. Vi har amningshjälp. Vi har efterkontroller. Vi har hembesök. Vi har barnomsorg. Vi har har regelbundna kontroller av våra barns hälsa. Vi har ett telefonnummer att ringa om vi oroar oss för prickar, tänder eller feberskov.

Väl medvetna om allt detta, och hur man ändå kan kämpa och oroa sig i sitt moderskap, och vilken bedrift det är att uppfostra sina barn till friska och trygga individer, är det hjärtskärande att tänka på de andra mammorna.
12-åringarna som inte vem av soldaterna som våldtog dem är pappan till barnet som kommer, oönskat till ett svårt traumatiserat barn.
Kvinnan som på ett stampat jordgolv ska föda sitt sjunde barn, och som inte har mat för dagen åt dem som redan finns.
Flickan som blir kvinna, medelålders och gammal bakom stängda dörrar, med många barn men utan att någonsin kunna uppfylla sina andra drömmar och ambitioner.
Hon som dör i brist på simpelt rent vatten.

Vi har det bra, och det ska vi vara stolta över. Det är en utveckling som gått snabbt, men som inte alls kommit gratis. Många har kämpat och stridit för de förmåner och rättigheter mammor i vårt land har.
Den som är stark måste vara snäll. Den som har det så bra som vi har det måste vara solidarisk. Mamma till mamma.

Nina Fellman

nina.fellman@nyan.ax