DELA

Arbetet för en renare nätdebatt fortsätter

Gärna anonymt, men håll reda på vem som skriver. Åsikterna kring hur debatten på nyan.ax ska fortsätta är många.
För en månad sedan bad jag om din åsikt, kära läsare, i frågan om hur vi tillsammans ska göra debattklimatet i kommentarsfältet på nyan.ax bättre.
Bakgrunden är och var att klimatet har blivit betydligt hårdare under vintern och påhopp och förolämpningarna haglar mellan kombattanterna. Det kräver tid från redaktionens sida i att hålla ordning i fälten, men gör också att debatten blir otrevlig och okonstruktiv.
Något måste således göras. Frågan ställdes bland annat om huruvida anonymiteten var viktig, eller om nivån skulle höjas med exempelvis en facebookinloggning för att kunna lämna sin kommentar.

Svaren på den ledaren var både många och konstruktiva, och jag har noga analyserat alla åsikter som yttrades. I mina ögon är det viktigt för oss att göra förändringar på sajten och i tidningen tillsammans med våra kunder, läsarna. Speciellt kommentarsfältet är ett område där jag anser att det vore direkt korkat av oss på tidningen att självsvåldigt införa ett nytt system utan att först föra en debatt med de som använder funktionen.
Den övervägande åsikten för en månad sedan var att anonymiteten är viktigt i ett litet samhälle som Åland, där alla känner alla och en avvikande åsikt kan bli jobbig att försvara i vardagslivet. Man kan förstås tycka att man ska kunna stå för sina åsikter, men om de går på tvärs mot vad chefen eller grannen tycker kan ändå anonymiteten vara skälig. Det handlar alltså inte i första hand om att framföra påhopp och inte våga stå för dem.
Däremot tyckte flera kommentatorer att en registrering vore bra, där vi på redaktionen vet vem som står bakom en signatur och kan stänga av den om brott mot kommentarsreglerna inträffar upprepade gånger.

Vi har därför övergivit tanken på en facebookregistrering och i stället bestämt oss för ett annat system som vi under de kommande veckorna ska infoga på hemsidan. Där kommer man att skapa sin egen signatur, valet blir alltså fritt om hur anonym man vill vara i kommentarsfältet.
I väntan på det nya systemets implementerande har jag dock tagit beslutet att begränsa antalet artiklar som går att kommentera. Anledningen är som tidigare angiven, att det är en ständigt växande arbetsinsats som krävs av en liten redaktion att moderera inläggen och hålla debatten på en vettig nivå.
Det var inte ett beslut som togs utan vånda, men då vi ser en bra lösning på problematiken inom en inte allt för avlägsen framtid tror jag att vi kan leva med en debatt i mindre format under en tid.

Nya Åland kommer jobba hårt för att öka läsarinteraktionen i tidningen och på webben. På Ålandsmässan den gångna helgen svarade över 800 personer på en läsarenkät om tidningen, samma enkät fanns i gårdagens tidning och kommer på hemsidan under veckan. Baserat på de svar som ges i den kommer vi att se över hela tidningens innehåll och utformning under året.
Det kanske kommer att bli stora förändringar, kanske små. Det viktiga är att vi gör en tidning så som läsarna vill ha den.
Har du inte redan fyllt i enkäten så gör gärna det. Din åsikt är viktig för oss. Vill du utveckla ditt svar med är du välkommen att göra det i kommentarsfältet på hemsidan eller i mejl till mig direkt.

Jonas Bladh

jonas.bladh@nyan.ax