DELA
Foto: Unsplash/Nick Fewings

Arbete mot fattigdom är arbete för mänsklig värdighet

Internationella organisationer larmar om att arbetet med att utplåna fattigdomen i världen går bakåt. I Finland har inflationen redan drivit 62 000 nya finländska hushåll in i fattigdom. Det är smärtsamma nyheter som kan sätta djupa spår generationer framåt.

Värdighet för alla i praktiken. Det är temat för 2022 och 2023 när det kommer till att uppmärksamma och minska global fattigdom. Den internationella dagen för syftet inföll i måndags och sedan dess har ett flertal organisationer och samfund publicerat uppdaterade fattigdomssiffror. De är mörka.

Covidpandemin beräknas ha drivit mellan 143 och 163 miljoner människor in i fattigdomsfällan under 2021. Detta adderat till de redan 650 miljoner som 2019 beräknades leva på mindre än 2,15 dollar om dagen – den gräns som Världsbanken satt för extrem fattigdom.

Fram tills pandemin var trenden positiv. Sedan den internationella dagen för att utplåna fattigdom instiftades 1987 har antalet ekonomiskt utsatta stadigt minskat. Det har ofta framhållits som en av den moderna världens största framgångar.

Men nu ser vi ett trendbrott. Pandemi, energikris, krig, konflikter och klimatförändringar sätter tryck på jordens befolkning och deras möjligheter att jobba, odla, äta sig mätta och leva ett tillfredsställande liv.

Fattigdom är förstås relativt och ser annorlunda ut i världens fattigaste land Somalia än i rikare länder som Finland eller Sverige. Men på den individuella nivån är det alltid förödande.

”I flera år har vi (…) beskrivit den fattigdom som finns i vårt land och som vi ser dagligen i våra verksamheter. En fattigdom som ingen politiker vill ta ansvar för. Det handlar om barnfamiljer som inte har råd med blöjor, välling (…) Det handlar om arbetslöshet, ohälsa, trångboddhet, otrygghet, begränsade valmöjligheter och att man inte deltar aktivt i samhällslivet. Ett socialt och medborgerligt utanförskap.”Det skriver Sveriges Stadsmissioner i ett debattinlägg på Dagens Nyheter. I måndags släppte organisationen sin åttonde fattigdomsrapport som visar att 6,9 procent av Sveriges befolkning lever i ekonomisk utsatthet.

Samma trend ser vi i vårt land. 2019 levde 838 000 människor i Finland i fattigdom. På Åland levde 2017 totalt 1 153 personer i ekonomiskt utsatta hushåll i vårt landskap. Det motsvarar fyra procent av den åländska befolkningen.

Folkpensionsanstalten (FPA) redogör för att fattigdomsgraden i Finland stigit med 2,5 procentenheter i Finland som en följd av kriget i Ukraina och energikrisen. De ökande prisnivåerna har drivit 62 000 nya hushåll in i utsatthet, varav 16 000 är barnfamiljer.

Just det sistnämnda är oerhört oroväckande. Att växa upp i ekonomiskt utanförskap kan sätta djupa spår. Barnfattigdom är kopplat till mängder av problem som kan följa med in i vuxen ålder, såsom psykisk ohälsa och kroppsliga, kroniska sjukdomar. I Finland tar det i genomsnitt tre generationer att komma från fattigdom till den genomsnittliga inkomstnivån.

Temat för det kommande årets internationella fattigdomsbekämpning är värdighet. Det är ett vackert ord för att beskriva en otroligt svår situation. Men det pekar också på vad det betyder att ta sig ur fattigdomen – att kunna leva med en sorts värdighet. Att kunna försörja sig själv, sina barn och leva ett gott liv. Idag är de många som nekas denna grundläggande värdighet.

”Fattigdom är inte bara en brist på pengar, det är att inte ha kapaciteten att realisera sin fulla potental som människa.” Det sade den ekonomiska filosofen Amartya Sen.

Ett av Finlands nationella mål är att antalet människor som löper risk att drabbas av fattigdom och utslagning ska minska med 100 000 personer till år 2030. Samma år har de internationella samfunden satt som mål att ha utplånat extrem fattigdom i världen. I ljuset av den senaste statistiken verkar bägge målen osannolika att uppnå. Men just därför måste de prioriteras med ännu större och outröttligt engagemang. För en värld där människor kan leva med värdighet och realisera sin potential är en värld värd att kämpa för.

Tack för att du väljer Nya Åland!

Kära läsare, stort tack för förtroendet och för att du använder Nya Åland och nyan.ax för att hålla dig uppdaterad. Vi jobbar för dig men god journalistik kostar, så nu behöver vi din hjälp.

Välj belopp