DELA
Foto: Erkki Santamala

Är det dags att införa mobilfri grundskola?

Mobiltelefoner i skolan bidrar till mobbning över internet, fysiskt och socialt passiva barn och ökad oro i skolan.

Är det dags att skippa mobiltelefonerna i grundskolan?
På senare år är det få tekniska landvinningar som har påverkat våra barns vardagsliv som mycket som smarttelefonen. De flesta föräldrar är glada över att de snabbt kan få tag på sina barn var än de befinner sig. Många dagisbarn hanterar vant både paddor och mobiltelefoner.

Långa bilresor, långtråkiga visiter, butiks- eller restaurangbesök räddas med hjälp av distraktioner på skärmen. Många matkrånglande barn får mat i sig om de får titta på film vid matbordet.

En avsevärd mängd kunskap finns i fickan bara ett par knapptryck ifrån oss. Allt från ordlistan i läxboken som glömdes i skolan, till invecklade tankekartor kan enkelt fotograferas och sparas i mobiltelefonen.

Stavning, böjning, översättning och synonymer till ord kan klargöras på ett par sekunder. Samband, sammanhang och mönster kan enkelt googlas fram om man lärt sig grunder i källkritik. Det är fantastiskt.

Trots detta finns det allt fler lärare, föräldrar och elever som skulle vilja ha en mobilfri skolmiljö. Det finns många argument för ett sådant ställningstagande. Numera sitter alltför många elever försjunkna över sina mobiltelefoner under rasterna istället för att leka och röra på sig.

Många elever, i synnerhet i högstadiet, är hela tiden på sin vakt för på rasterna, i omklädningsrummet, i matsalen, på toaletten, när som helst kan någon elev ta ett ofördelaktigt eller pinsamt foto som i ett nafs läggs ut på sociala media och sprids över världen.

De senaste undersökningarna visar att mobbningen allt mer flyttas över till internet, eftersom det är i den miljön skolelever vistas.

I dag finns också all världens pornografi i nästan varje barns ficka, bara ett knapptryck bort. Allt yngre barn ser den och delar länkar och bilder med varandra också under skoldagen. Hur påverkar det våra barns sexualitet och synen på den?

Att ta bort mobiltelefonerna från skolmiljön löser naturligtvis inte alla problem, men det skulle kunna bidra till att freda mer tid till lek och andra sorters socialt samspel på skolan. Den som hävdar det blir ofta kallad bakåtsträvare och teknikfientlig.

Men är det inte dags att vuxenvärlden tar sitt ansvar och inser att vi inte helt kan överblicka vilka psykologiska, sociala och fysiska konsekvenser den nya tekniken får för våra barn? Föräldrar som akut behöver komma i kontakt med sina barn kan faktiskt ringa skolan.

Praktiskt är det inte allt för svårt att genomföra en mobilfri skola. På många håll både i Sverige och Finland har detta genomförts. Ett sätt är att eleverna på morgonen lämnar in sina telefoner till klassvisa ”telefonhotell” i form av en låda och när skoldagen är slut kvitterar ut dem.

Skolor som genomfört detta menar att eleverna har blivit lugnare, pratar mer med varandra under rasterna och kommer snabbare till lektion. Mobilfria skolor har också konstaterat att det går mindre tid till tjafs om telefonanvändning och internetmobbning.

Grundskolan borde vara en miljö där fokus ligger på kunskapsinhämtning, studiero och mänskliga möten. Behovet av att hela tiden vara uppkopplad och ha koll på sociala media är stressande.

Skolan skall vara en plats där alla kan känna sig trygga, man skall inte behöva vara orolig att bli fotograferad eller filmad mot sin vilja. Kanske det är dags att införa en mobilfri grundskola på Åland?