DELA
Foto: Matilda Saul

Gästledare – Micke Larsson: Alla kan blomstra- naiv önskedröm?

”Alla kan blomstra” handlar om att må bra på djupet. Det är också en idé om en gemensam framtid, en blomstertid där vi människor slutit fred med oss själva, varandra och den övriga naturen. Om ett tidevarv där goda samtal, generositet och ekonomisk jämlikhet har ersatt splittring och polarisering. Om en värld utan fossila bränslen, vapen och övergrepp.

Du kan välja att avfärda ”alla kan blomstra” som en naiv önskedröm. Det är förmodligen det enkla valet.

Om du däremot väljer att tro på idén kommer det att krävas en hel del av dig. Till att börja med behöver du på djupet ta till dig insikten om att du och alla andra levande varelser är sammanlänkade med varandra. Det gäller såväl oss nu levande som tidigare och kommande generationer.

Du är en del av en gigantisk kedja av liv. I ”alla kan blomstra” är ordet alla valt framom vi. Detta för att vi är ömsesidigt beroende av varandra och att våra liv är sammanflätade – ”jag, tack vare andra”.

Ett samhälle med strukturer och normer som främjar social och miljömässig hållbarhet är grunden för att människor och djur kan blomstra. I detta sammanhang är det centralt att utgå från en vetenskaplig förståelse av begreppet hållbar utveckling. Ett exempel är de fyra hållbarhetsprinciperna som en tvärvetenskaplig forskarpanel enades om på 1990-talet. Dessa principer använder vi på Åland.

I praktiken innebär de fyra hållbarhetsprinciperna att sociala och miljömässiga aspekter prioriteras framom kommersiella verksamheter och ekonomisk tillväxt. Det möjliggör att vi tillgodoser våra grundläggande behov utan att andra människor, djur eller övrig natur får betala notan.

Det är vi individer som utgör samhället, vilket innebär att hur du förhåller dig till inbjudan om att bygga ditt eget blomstrande påverkar både dig själv och samhället:

Att blomstra är ett läge där vi är grundade och kan visa öppenhet och generositet mot våra medmänniskor, men också säga ifrån och stå på oss när det behövs. I ett blomstrande tillstånd har vi kraft att följa våra värderingar, reflektera över vår roll i helheten och att göra medvetna val i små och stora frågor, detta även i tider av prövningar, konflikter och kris.

Historiskt har idéer om mänskligt blomstrande handlat om ett välmående som sträcker sig utöver lycka och är mer varaktigt än tillfällig glädje. I dagens forskning beskrivs mänsklig blomstring som ett tillstånd då en människa uppnår sin fulla potential, är fylld av vitalitet och har en god funktionsförmåga i sitt sociala liv. Sedan 2022 mäter vi graden av mänsklig blomstring på Åland.

Vilka förmågor underlättar för att uppnå och vara i ett blomstrande tillstånd?

Förnöjsamhet, kärleksfull medkänsla, generositet och ett mjukt sätt att tala är hjälpsamma förmågor. Förnöjsamhet innebär inte ett passivt accepterande av nuläget, utan om ett positivt tillstånd där vi inte längre behöver jaga mer av allt.

Kärleksfull medkänsla är en önskan om vår egen och andras välgång. Vi förstår att de vi möter i vardagen har behov som är lika välgrundade som våra egna. Med hjälp av kärleksfull medkänsla sänker vi oss inte till att utnyttja andra ens på det subtilaste sätt. Särskilt inte i intima relationer, där vi kanske är som allra mest sårbara.

Nyfikenhet och kunskapstörst frodas mot en klangbotten av förnöjsamhet och medkänsla. En vilja att engagera sig för något större än oss själva och våra närmaste får grogrund, en intention som leder till att generösa handlingar blir till en naturlig vardagsvana.

Med ett mjukt sätt att tala bygger vi positiva relationer. Samförstånd och harmoni främjas genom sanningsenliga och vänligt sinnade ord. Förtroende skapas genom ett aktivt lyssnande, även när vi har annan åsikt än vår samtalspartner.

Goda samtal, meditation och fysisk rörelse är tre verktyg som du kan använda för att långsiktigt bygga din blomstring. Tillsammans med en lyssnande vän kan dörren till det goda samtalet öppnas. Där finns ett rum med plats för allt, även det obekväma som ilska och förtvivlan.

Genom meditation kan tankar och känslor hanteras, och kärleksfull medkänsla kan få mer utrymme i ditt sinne. Med fysisk rörelse blir vi piggare, starkare och sover bättre. En positiv spiral uppstår i kombinationen av goda samtal, meditation och fysisk rörelse.

Ta mod till dig och visa dig sårbar tillsammans med en människa du känner förtroende för, lär dig att meditera och rör på dig regelbundet. Allt med en lagom ambitionsnivå utgående från just dina förutsättningar. På så sätt är du med och skapar ett fredligt samhälle där alla kan blomstra – och sannolikt kommer du belönas med att må bra på djupet.

Eller så avfärdar du helt enkelt ”alla kan blomstra” som en naiv önskedröm.

Gästledare Bärkraft
Sommarens gästledare i Nya Åland står representanter från Bärkraft Åland för.
Nätverket Bärkraft skapades på initiativ av aktörer från offentlig sektor, näringslivet, föreningslivet samt bildningssektorn för att stöda genomförandet av Ålands utvecklings- och hållbarhetsagenda. Agendan består av sju strategiska utvecklingsmål, som alla har en målansvarig inom nätverket. De målansvariga skriver under sommaren varsin ledare – åsikterna är skribenternas egna och de representerar inte sina yrkespositioner eller organisationer. Innan de sju målansvariga tar vid inleds serien här med en ledartext av Bärkraft-rådets huvudsekreterare Micke Larsson.

Tack för att du väljer Nya Åland!

Kära läsare, stort tack för förtroendet och för att du använder Nya Åland och nyan.ax för att hålla dig uppdaterad. Vi jobbar för dig men god journalistik kostar, så nu behöver vi din hjälp.

Välj belopp