DELA

Åland bidrar till sin egen ”förfinskning”

Om alla vuxna i en by säger ”potatis är äckligt”, vad tror ni då barnen tycker om potatis? Även om det mot förmodan skulle finnas en liten unge som vill ha potatis, så skulle det inte lyckas. Ingen odlar sånt.
Parallellen till det som diskuteras i språkdebatten i lagtinget är inte så långsökt. Om ett helt samhälle bestämmer sig för att ett språk, finska, är fult så får man inte bli förvånad om det uppväxande släktet inte vill lära sig finska. Eftersom ungdomarna inte kan finska så far de flesta till Sverige för att studera. Även om man kan studera på svenska på rikssidan så vill man inte ta risken.
Medan ungdomarna studerar i Sverige får de av hjälpsamma partier på den nationalistiska kanten veta att de inte kan komma tillbaka till Åland, för nu är Åland så förfinskat så man inte får jobb om man inte kan finska.
Det blir en självuppfyllande eländesprofetia. Om ungdomarna skräms iväg så måste det komma in nya människor från andra håll. Många är finlandssvenskar.
I den mån detta är förfinskning så skapar ålänningarna mycket av den själva. Det går inte att tvinga folk att bo på ett ställe om de inte själva vill.

Däremot kan man undersöka hur många sommarjobbssökande ungdomar som inte får jobb om de inte kan finska. Stämmer det att massor av ungdomar kontaktar de obundna och Ålands framtid för att de inte får jobb? Varför kontaktar de inte de frisinnade eller centern? Eller liberaler eller socialdemokrater?
Vilar språkdebatten i lagtinget på saklig grund?
När självstyrelsepolitiska nämnden har sagt sitt och det språkpolitiska programmet kommer till fortsatt debatt, berätta då var i detta åländska samhälle det inte går att klara sig på svenska för en vanlig invånare. Var måste du eller jag ta till finskan för att komma tillrätta?
Vi känner till detta med läkare från Sverige som har problem när det kommer patientpapper på finska från sjukhus på rikssidan. Det kan ses som ett problem för den vanliga ålänningen/patienten. Men det är framförallt ett problem för sjukvården, ett problem som kan och måste lösas. Det finns ingen ursäkt för att låta det fortgå.

Det klagas på att det mest står på finska på olika fling- och andra paket. En titt i köksskåpet visar en flingpåse med enbart svensk text, en med mest finsk text, rispaket med exakt lika mycket av båda och ett paket utländsk pasta med tyska och svenska som huvudspråk och så ytterligare ett tiotal andra språk. Nästan oläslig information om man inte har förstoringsglas.
Självstyrelsen står och faller inte med texten på flingpaketet, men det kan vara irriterande att inte förstå. Så låt bli att köpa! De varor som blir stående på hyllan fylls inte på.

En betydligt allvarligare fråga tog ledamoten Åke Mattsson (lib) upp senast. Hur skall vi se på språkkunskaper hos polisen? När en turist krockar, blir bestulen, bär sig illa åt och måste tas om hand, hur skall polisen bära sig åt om det visar sig att turistens kunskaper i svenska är begränsade?
Att tala finska (om det råkar vara en finskspråkig turist) är som att svära i kyrkan, säger centerns gruppledare Gun Carlson.
Det skall inte talas finska inom förvaltningen, nej. Men det skall inte heller talas engelska, tyska, estniska, ryska eller något annat språk.
Enbart svenska.
Det ligger helt klart i en del politikers intresse att hota med förfinskning, den man själv försöker skapa genom att skrämma bort ungdomarna. Men en betydligt viktigare fråga är hur Åland skall få sin enspråkighet att fungera i en värld där alla talar med alla. På alla de språk man kan.
Om näringslivet på Åland inte får anställa folk som kan språk och om våra myndigheter får bemöta besökare bortifrån enbart på svenska, då har språkskyddet slagit snett.

HARRIET TUOMINEN

harriet.tuominen@nyan.ax