DELA
Foto: PRIVAT

Virtuell guidning av Högnäs-utställningen

Konstmuseet bjuder nu på en virtuell guidning av Bo Högnäs-utställningen ”Ålandskoloristen”.

Guidar gör etnologen och konstnären Kjell Ekström.

Konstnären Bo Högnäs (1919–1991) skulle förra året ha fyllt 100 år. I anslutning till detta öppnade öppnade en jubileumsutställning på Ålands konstmuseum den 13 februari i år, och samtidigt släpptes verket ”Ålandskoloristen. En bok om Bo Högnäs” av Kjell Ekström, sonen Per-Ove ”Bolle” Högnäs och Eva-Jo Hancock.

Då Konstmuseet på grund av rådande omständigheter tvingas hålla stängt bjuder man nu på en virtuell guidning av jubileumsutställningen, som en del i satsningen på att aktivt ”få ut kulturen till hemmen nu när man inte kan besöka själva museet”, som man skriver i ett pressmeddelande.

”På hemsidan www.konstmuseum.ax kan man nu ta del av Kjell Ekströms guidning i utställningen Bo Högnäs – Ålandskoloristen. Kjell Ekström delar med sig av sin stora kunskap av konstnären Bo Högnäs och hans konstnärskap. Man får i guidningen även se en del skissmaterial av Högnäs där hans kärlek till naturen framkommer. Kjell Ekströms guidning är cirka 12 minuter lång”, skriver museet vidare i pressmeddelandet.