DELA

Vill spåra okända Hongellritningar

– Äger någon du husritning gjord av Hilda Hongell? Har du hört berättas att ditt hus ritats av Hongell trots att inga ritningar finns sparade? Ta i så fall kontakt, säger Mia Åkerfelt (bilden) som är doktorand i konstvetenskap vid Åbo Akademi och arbetar med en doktorsavhandling om Hongell och hennes arkitektur.
En av målsättningarna med avhandlingen är att kartlägga Hilda Hongells produktion i Mariehamn och på övriga Åland så utförligt som möjligt.
– Hongells byggnader finns inte bevarad i arkiv, och därför skulle det vara viktigt att få hjälp av allmänheten för att komplettera uppgifterna, säger Mia Åkerfelt.Kan finnas fler
I samband med utställningen om Lars Sonck och Hilda Hongell tidigare i år var det flera personer som hörde av sig och berättade om ritningar de hade hemma.
– Detta gör att man kan anta att det finns ännu fler ritningar i privat ägo som inte dokumenterats tidigare. I slutet på 1800-talet krävdes inte att man lämnade in byggnadsritningar till myndigheterna för godkännande om man bodde utanför Mariehamn, detta innebär att om ritningar finns bevarade så är det hemma hos folk och inte i arkiven, förklarar Åkerfelt.
I det här skedet vet hon redan om några byggnader utanför Mariehamn som Hongell ritat, men det är mycket troligt att det finns flera. Samtidigt är det troligt att en del av Hongells ritningar gått förlorade genom åren. Därför blir det viktigt att i stället dokumentera det som berättas om de hus som saknar ritning eller om hus som rivits. All information är viktig, redan att man bara hört Hongells namn nämnts i samband med en byggnad är av intresse i forskningen.


Register görs upp
– Rent praktiskt är jag intresserad av att få se ritningarna och fotografera dem, samt anteckna de uppgifter som folk känner till om byggnaderna säger Åkerfelt. Informationen införs sedan i det ritningsregister som görs som bilaga till avhandlingen, registret kommer även att göras tillgängligt för allmänheten.
Åkerfelt har som målsättning att bli klar med doktorsavhandlingen till år 2011, och hon arbetar för tillfället på heltid med forskningen. Om du har information kan du ringa Mariehamns stadsarkitektkontor på nr 018-531 463 eller skicka e-post på adressen mia.akerfelt@abo.fi.

jan.kronholm@nyan.ax