DELA

Vaskar fram åländska litteraturpriskandidater

– Mera generös än begränsande, säger professor Erik Andersson om den syn som skall prägla den åländska nomineringen av kandidat till Nordiska rådets litteraturpris.
Andersson är ordförande i den nytillsatta litteraturnämnd som skall vaska fram lämpliga kandidater. Nämnden, som tillsatts av vicelantrådet och kulturministern Britt Lundberg, höll sitt första sammanträde i fredags.
I nämnden sitter dels medlemmar som föreslagits av litteraturföreningen och biblioteket, dels sådana som föreslagits av landskapsregeringens kulturdelegation. Utöver Erik Andersson är de ordinarie medlemmarna bibliotekarie Kerstin Öberg, fil.mag. Maiken Poulsen och lektor Jan Karlsson. Ersättare är lektor Jonnie Listherby, bibliotekarie Leena Orre, litteraturföreningens ordförande Nina Westerback och journalisten Jan-Erik Berglund. Sekreterare är byråchef Jan-Ole Lönnblad.


Första tåget går 2011
Åland har för första gången möjlighet att nominera en priskandidat inför 2011 (böcker utkomna 2009 och 2010) och det betyder att nämnden till i höst skall ha ett förslag klart.
Även om man, som Britt Lundberg framhåller, inte behöver nominera varje år, så är siktet nog inställt på att Åland skall ha en kandidat redan 2011. Formellt är det landskapsregeringen som står för den åländska nomineringen men Britt Lundberg framhåller att hennes roll är att agera gummistämpel.


Generös attityd
Redan tidigare har kriterierna för vem som skall kunna nomineras och räknas som åländsk författare väckt en del diskussion och ännu har nämnden ingen bestämd uppfattning i frågan. Åländsk hembygdsrätt kommer dock knappast att krävas.
Ordförande Erik Andersson förespråkar en generös attityd. Han vill se Ålands medverkan som en möjlighet att lyfta fram den åländska litteraturen och göra den synlig. Andersson tycker inte ens att språket behöver vara avgörande. På en fråga vid presskonferens om man kan tänka sig att en författare som skriver på till exempel persiska kunde bli Ålands kandidat såg Andersson inga hinder för det.
– Men verket måste enligt reglerna vara översatt till något nordiskt språk.


Gränser diskuteras
Något svar på huruvida den egna åländska rätten att nominera priskandidater kommer att innebära att åländska författare inte kan nomineras som representanter för den svenska litteraturen i Finland har nämnden inte heller ännu. Men Erik Andersson säger att man givetvis kommer att kommer att diskutera också detta med dem som har hand om de finländska nomineringarna.
Britt Lundberg hoppades att den åländska möjligheten att nominera – och kanske också få en pristagare – skall få en stimulerande inverkan för de åländska författarna och hela den åländska litteraturen.

JAN KRONHOLM

jan.kronholm@nyan.ax