DELA
Foto: Jonas Edsvik

Valter Jansson var Ålands främsta fiskhandlare

Trots en allvarlig olycka i barndomen, som kom att påverka honom resten av livet, kom den driftige Valter Alixtus Jansson (1902–1976) att ha många strängar på sin lyra.Hårt arbete och idérikedom kom att göra honom framgångsrik på många plan. Nu har Kjell Jahrén tecknat fiskhandlaren Janssons levnadshistoria.