DELA
Foto: Jonas Edsvik
Graham Robins och Cia Haldin, överintendent respektive intendent på Ålands kulturhistoriska museum, presenterar den nya utställningen ”Äppel päppel”. Petri Allinen har skapat äppelträden.

Utställning berättar om hur Åland blev äppelriket

– Allmogen var länge skeptisk till att äta äpplen.Det säger Cia Haldin, intendent på Ålands kulturhistoriska museum, inför den nya utställningen ”Äppel päppel”.Utställningen berättar i ord och bild om hur äpplet gick från att vara något suspekt som de rika odlade och åt, till att bli Ålands viktigaste trädgårdsprodukt.