DELA

Tjänster måste inte utannonseras – trots stöd från landskapet

Det finns inga krav på hur föreningar som lyfter landskapsstöd tillsätter sina tjänster.
Däremot kommer riktlinjerna att förtydligas.
I samband med att intendenten för Jakt- och fiskemuseet tillsattes utan att tjänsten lediganslogs har en diskussion om tillsättande av tjänster uppkommit.
Frågan berör främst föreningar som får landskapsstöd, i praktiken PAF-medel.
– Det finns inga riktlinjer kring hur styrelserna som får PAF-medel tillsätter tjänster, säger Jan-Ole Lönnblad på Kulturbyrån.


Rekommendationer
I tisdags diskuterades frågan på ett möte.
– Vi rekommenderar att tjänsterna skall utannonseras för att få ett så brett urval som möjligt av sökande. Men det är inget tvång och det kommer inte heller att bli ett tvång i framtiden.
I dagsläget är rekommendationerna inget som skickats ut till berörda föreningar.
– Men det kan bli tal om det i framtiden.
Orsaken till att föreningar inte måste utannonsera tjänster är att bidragen inte är garanterade varje år.
– Ingen förening har exklusiv rätt att få bidrag, det är en bedömningsfråga från år till år och fall till fall.


Förtydligande
Just nu diskuterar kulturförvaltningen ett generellt paket för riktlinjer till föreningarna som lyfter stöd.
– Bland annat tar vi fram en ny ansökningsblankett för att söka PAF-pengar.
Förändras riktlinjerna?
– Det handlar inte så mycket stora förändringar som om förtydliganden. Bland annat gör vi klart vad vi anser är allmännytta.

Karin Erlandsson

karin.erlandsson@nyan.ax