DELA
Foto: Ida K Jansson

Titta vad jag hitta!

Det är första gången en utgrävningskurs för amatörer hålls på Åland. Jenni Lucenius, vid kulturbyrån, välkomnar den här typen av forskningsarkeologi.
– Den arkeologi som vi på kulturbyrån gör är samhällsinitierad. Det finns inte resurser till forskningsarkeologi, därför är det här välkommet. Vi behöver projekt som detta som ställer frågor och kan sätta in Åland i en större historisk kontext.