DELA

Sundbloms laboratorium skapar musik

Koncentration och ivrigt skapande i lycklig symbios. Den stämningen möter när man kommer in i Lasse Sundbloms musiklabb, som han hyrt in sig med i en av Medis datasalar.
Just nu håller Sundblom en kurs på sex veckor med nio elever från årskurs 2 och 3 i Ålands lyceum.
Lasse Sundblom har i många år arbetat som musiklärare i en hel rad skolor runt om på Åland. Fortfarande är han musiklärare i Övernäs men satsar också på sitt musiklaboratorium där han använder den senaste tekniken på området och de bästa programen för att locka fram och uppmuntra musikskapandet bland de unga.
Men tekniken ger vida möjligheter att arbeta och används också för, bland annat, fortbildning av lärare och inom samarbetet med Medis för undervisning i musikteori för dess sång- och musikelever.
Nio av de nya macarna i Medissalen är Sundbloms egna och Medis har anskaffat två till för att man skall kunna ta emot grupper på tio elever. I avtalet ingår att Medis också får använda Sundbloms utrustning för sin egen undervisning.
– När jag började bygga upp musiklabbet tog jag kontakt med musiklärare Åsa Isaksson på Medis och vi kom fram till det här samarbetet som är till ömsesidig nytta, konstaterar Sundblom.


Modern teknik
Både hårdvaran, datorerna, och det som finns i dem hör enligt Sundblom till det bästa man kan få på området i dag. Dels arbetar man med programmet Garage Band, dels med Sibelius.
– Garage Band är det program som bland annat används av Rolling Stones, säger Sundblom med glimten i ögat.
Sibelius är välkänt som ett månsidigt program för notskrivning och annat musikarbete som på många sätt kan användas för att underlätta musiklärarnas arbete ute i skolorna.
– För Ålands del öppnar den här tekniken möjligheter till distansundervisning i skärgården.
En avgjord fördel med den utrustning och de program som Sundblom använder är att man mycket snabbt kommer in i dem och kan använda dem fullt ut.


Inte bara musik
I framtiden skulle Lasse Sundblom gärna se att man kunde få musiklaboratorier ute i skolorna och han påminner om att det inte bara behöver handla om musikundervisning.
– På många områden, bland annat i undervisningen i historia och svenska ger tekniken oanade möjligheter. För att nu bara ta ett par exempel så kan man tänka sig att en elev skriver en egen berättelse som illustreras och ljudsätts i datorn för att sedan sparas och brännas på en cd, eller att man på liknande sätt arbetar med uppgifter i till exempel historieundervisningen.
Men just nu är det musikskapandet som koncentrationen i Sundbloms labb gäller. När Nyan tittade in i går hade man bland annat världsmusik på schemat.
– Sådant som kinesisk gitarr och asiatiska trummor, förklarar Sundblom och ger ett litet ljudprov.


Fritt skapande
Hela tiden ingår ett fritt skapande där eleverna arbetar med sin egen musik för det slutarbete på cd som kursen skall. resultera i.
Måns Eriksson är en av eleverna. Han berättar att han har siktet inställt på att i framtiden arbeta med musik, gärna som ljudtekniker eller musikproducent. Enligt honom har arbetet i labbet gett nya impulser.
– Just nu håller jag på med något som man kunde kalla rock med symfoniska impulser, säger han och låter oss lyssna till en bit av det han åstadkommit.
En annan av kursdeltagarna är Malin Malmlund som berättar att hon sjunger och spelar med i ett band och att kursen därför passar henne utmärkt. Just nu arbetar hon i sin dator med akustisk musik på bland annat piano och slaginstrument och låter oss höra en liten melodislinga.
Även Malin säger att hon gärna skulle arbeta med musik i någon form i framtiden.
– Det här är helt nytt för mig men jag har redan lärt mig väldigt mycket, förklarar hon.


Jobbar över rasten
– Kursdeltagarna är så ivriga att de inte ens vill ta rast, säger en nöjd Lasse Sundblom.
Den sex veckor långa kursen med de tio gymnasieeleverna omfattar sex veckotimmar fördelade på tre dagar i veckan.
Utöver de nämnda, Måns och Malin, är också Rebecka Englund, Emil Strandvik, Elin Thomasson, Sofia Stenroos, Linus Olsson, Ronja Monto och Magnus Selander med på kursen.

JAN KRONHOLM

jan.kronholm@nyan.ax

tfn 528 466

Foto: FREDRIK TÖRNROOS