DELA

Stort historieverk ut i höst

Tvåhundraårsminnet av Finska kriget 1808-1809 aktualiserar boken om Ålands 1800-tal i serien ”Det åländska folkets historia”. Manuskriptet är nu är färdigt och boken kommer ut i höst. (På bilden fil.dr. Perttti Hakala, en av medarbetarna i boken.)
Serien ges ut av Ålands kulturstiftelse på uppdrag av Landstinget/Lagtinget. Den föregående volymen, om Ålands 1700-tal, skriven av Stig Dreijer, kom i fjol, skriver stiftelsen i ett pressmeddelande.
Volymen om tiden 1800-1917 har tre författare, alla högt meriterade historiker:
n Ålandsbördige filosofie doktor Pertti Hakala skriver om 1808-1809 års krig. Han är historiker, anställd på Finlands riksarkiv, och har nu ansvaret för hur man där uppmärksammar 200-årsminnet.
n Filosofie doktor Christer Kuvaja, med rötter på Kökar, är forskningschef vid Svenska Litteratursällskapet. Han skriver om Åland i det nya samhället, om ålänningarnas liv, om deras relation till finlandssvenskheten, och om samfärdsel och nyhetsförmedling.
n Docent Martin Hårdstedt, Umeå universitet, har bland annat nyligen gett ut en kritikerrosad och prisbelönt bok om 1808-1809. Han skriver bland annat om Bomarsunds fästning, inkvarteringen av rysk militär i gårdarna på Åland, om ”Bomarsundskriget” och om ålänningarnas levebröd.
Boken blir rikt illustrerad och blir ett verk på cirka 600 sidor.
– Den blir alltså den mest omfattande volymen i sammelverket ”Det åländska folkets historia”, konstaterar man i pressmeddelandet.


Nya i styrelsen
Vid kulturstiftelsens vårmöte lämnade professor Peter Wahlberg, på egen begäran, uppdraget som vicepreses och styrelsens viceordförande liksom också ledamoten Isela Valve. Till ny vicepreses utsågs Lars Ingmar Johansson och som nya ledamöter i styrelsen invaldes Olof Frankman och Agneta Eriksson-Granskog.
I övrigt kvarstår i styrelsen Henrik Gustafsson som preses och styrelseordförande samt ledamöterna Pia Rothberg-Olofsson, Ben-Erik Alm och sekreteraren Thérèse Kåhre.
Som nya ledamöter i stiftelsens delegation invaldes Viveka Löndahl och Christian Jansson
Peter Wahlberg avtackades vid vårmötet för långvarig och bestående insats i styrelsen, särskilt för framtagning och sammanställning av de internationella traktaterna om Åland.
Händelserna för 200 år sedan under Finska kriget uppmärksammades vid den offentliga föreläsningen då historikern Pertti Hakala berättade om dramatiken och bondeupproret på Åland i maj 1808. (jk)