DELA

Staden fördelade kulturpengar

Kulturnämnden i Mariehamn fördelade vid sitt senaste möte grundbidrag på sammanlagt 26.000 euro till kulturföreningar i staden. Fyra föreningar fick dessutom sammanlagt 20.000 euro i evenemangsbidrag. (På bilden Temperakvartetten som deltar i musikserien Katrina i augusti. Kulturföreningen Katrina fick ett evenemangsbidrag för serien.)
De föreningar som nu beviljades evenemangsbidrag är:
Kulturföreningen Katrina, som får ett bidrag på 5.500 euro för årets konsertserie som hålls den 4-9 augusti och bjuder på tio olika konserter. Utöver konsertserien arrangerar Katrina-föreningen också konserter under lågsäsong, vår och höst. Närmast i tur står en konsert den 24 februari kl.16 i Margaretagården med trio Wellen.
Filmklubben Chaplin får också 5.500 euro i evenemangsbidrag för filmfestivalen Vera, som i år genomförs mellan den 28 februari och 1 mars. Det är fråga om den elfte Vera-festivalen och programmet presenterades i fredagens Nyan. I festivalen ingår också kortfilmstävlingen Ung Vera.
Förbundet Ålands sjödagar, som består av 17 olika organisationer, får ett evenemangsbidrag på 4.500 euro för genomförandet av Ålands sjödagar som arrangeras den 15-20 juli. Sjödagarna har arrangerats sedan år 1990 och har sedan 1998 Sjökvarteret i Mariehamn som huvudarena.
Även föreningen Alandia Jazz får ett evenemangsbidrag på 4.500 euro för årets upplaga av Jazzfestivalen med samma namn. Denna sommar ordnas festivalen den 10-12 juli. Jazzfestivalen har arrangerats sedan 1995.


Tre bordlagda
Vid kulturnämndens möte bordlades bidragsansökningarna från Ålands orgelfestival, Ålands fredsförening-Emmaus, och projektet Operaakademin.
Ålands mångkulturella förening beviljades ett projektbidrag om 700 euro för genomförandet av en iransk nyårsfest i slutet av mars.
Evenemangs- och projektbidragen utbetalas mot redovisning.


Grundbidrag
Vid mötet fördelades också stadens grundbidrag till olika kulturföreningar. Fördelningen görs enligt ett system där 50 procent av en summa på 20.000 euro delas jämnt mellan föreningarna och 50 procent enligt deras medlemstal. Dessutom fördelas en summa om 6.000 euro enligt antalet medlemmar under 25 år.
De sammanlagda bidragen för föreningaran blev:
Ahveniset 602 euro.
Alandia Big Band 570 euro.
Bild- och formskolan 2.012 euro.
Filmklubben Chaplin 2.945 euro.
Fotoklubben Obscura 818 euro,
Alandia Strings 1.058 euro.
Föreningen Ålands emigrantisntitut 598 euro.
Ålands mångkulturella förening 519 euro.
Sångföreningen Triolen 413 euro.
Hemslöjdsgillet i Mariehamn 459 euro.
Intermezzokören 482 euro.
Jazzklubben på Åland 838 euro.
Kulturföreningen Katrina 1.320 euro.
Mariehamns FBK 735 euro.
Mariehamns marthaförening 496 euro.
Mariehamnskvartetten 654 euro.
Teaterföreningen i Mariehamn 2.553 euro.
Teaterföreningen Kuling 1.159 euro.
Visans vänner på Åland 592 euro.
Ålands biblioteksförening 505 euro.
Ålands Country & Music club 648 euro.
Ålands konstförening 1.881 euro.
Ålands litteraturförening 639 euro.
Ålands slöjd- och konsthantverk 621 euro.
Ålandsforskarna 889 euro.
Ålands frimärkssamlarförening 482 euro.
Steinerpedagogikens vänner 503 euro.
Shanty Society Pommern 1.010 euro.
Skeppsföreningen Albanus ansökan överfördes till stadsstyrelsen.

JAN KRONHOLM

jan.kronholm@nyan.ax