DELA

Solrosor inspirerar barn att läsa

I Mariehamn har flera skolor projekt som under året och också under sommaren ska inspirera eleverna att läsa.
Nyan har besökt några av skolorna.
Strax innan skolavslutningen får eleverna i Strandnäs en plansch med en solros.
För varje läsupplevelse får de rita in ett solrosfrö, och i höst räknas alla elevers frön.
Eleverna får färglägga solrosplanschen nästan hur de vill, och i sommar får de rita in frön på frökakan i mitten.
– Man får rita ett frö vid varje lästillfälle, också om den bara bestod i att läsa på mjölkpaket, säger Sonja Snellman-Romberg, lärare i 3B.
Solrosprojektet kommer ursprungligen från Ytternäs skola och i år är det fjärde året Strandnäs skola klistrar frön. Frömängden har stigit under åren: år 2010 hade alla elever i hela skolan läst sammanlagt 6.420 frön, i fjol var den sammanlagda mängden 7.642 frön.
– Vi lägger mycket stor vikt vid att barnen ska läsa och har bland annat en lästimme varje vecka, säger Sonja Snellman-Romberg.
Läs mer i papperstidningen!

Karin Erlandsson