DELA

Skriver för stort teaterprojekt i Bomarsund

Ett stort teaterprojekt tar form i Bomarsund. Mirjam Öberg (bilden) anlitas som pjäsförfattare. Premiär skall det, om allt går i lås,  bli sommaren 2010. Teaterplanerna skall presenteras närmare vid Bomarsundssällskapets höstmöte på måndag.
Utöver Mirjam Öberg är Kent Ekberg, som senast regisserade Öbergs sommarpjäs på Pellas i Granboda, engagerad som regissör. Som dramaturg ställer sig Per Allan Olsson till förfogande.
Författaren, regissören och dramaturgen skall medverka i höstmötet, som hålls på Hotel Arkipelag, och berätta mera om sina visioner av ”ett storslaget teaterprojekt” som enligt planerna skall uppföras vid Notvikstornet i Bomarsund sommaren 2010.


Åland brännpunkt
Utgångspunkten för uppsättningen är att Östersjön, Åland och Skärgårdshavet under några år blev en brännpunkt för stormakternas anspråk och ”vår natur och civilisation en spelplats för stormakternas krigshandlingar”, skriver man i en presentation inför höstmötet.
Det som slutade med anfallet på Bomarsund speglar, enligt teaterplanerna, ”en våldets världsordning”, något som ”tyvärr fortfarande består”.
Man skriver också: ”De drabbade finns på spelplatsen: föräldrar som förlorar sina söner, som döda eller krigsfångar i främmande land; familjer som tvingas lämna sina hem, som splittras för evigt.”


Rysk beskrivning
Ett annat intressant projekt presenteras på höstmötet. Jurij Topow har i Riksarkivet i Helsingfors hittat en skrift från åren 1827-1829 som sannolikt är den första ryska sammanställningen över Åland efter det ryska övertagandet.
Sällskapet vill översätta materialet till svenska om man bara kan få översättningskostnaderna täckta. På mötet skall finansieringen diskuteras.
Sällskapets ordförande Geir Henriksen skall informera om nuläget i fråga om det planerade besökscentret.

jan.kronholm@nyan.ax