DELA

Skotthål på museum

En tavla med ett skotthål visas just nu i Ålands sjöfartsmuseums bibliotek. Museets mini-utställning uppmärksammar att det har gått 100 år sedan inbördeskriget i Finland. Museiintendent Heidi Viktorsson berättar historien om tavlan:

Skeppsporträttet av barken Severene, målades av Benjamin Tindall i London omkring år 1880. Skeppsporträttet beställdes av J.D. Lindeman som var befälhavaren på Severene. Familjen Lindeman var arrendatorer på Grelsby kungsgård och tavlan hängdes upp salsväggen på kungsgården. Där hängde den när Grelsby kungsgård var högkvarter för Vita gardet och hemlig central för den åländska självstyrelsekampen. År 1918 utkämpades flera strider mellan röd- och vitgardister på Åland, bl.a. i Godby i närheten av Grelsby. Under en av dessa strider råkade en kula missa sitt mål och istället träffa tavlan. Utställningen pågår till 13 december.