DELA

Sjökartor i nytt storverk

Nej, ”Sveriges sjökartor” är nog ingen bok som man tar med sig ut i segelbåten, konstaterar Anders Hedin (bilden) om sitt nyutkomna storverk.
– Snarare är det väl en bok för fåtöljseglaren, tillägger han med ett leende.
Den bok som Anders Hedin kommer upp med till Nyans redaktion är ett storverk i flera avseenden: boken är i stort format för att medge ett återgivande av kartor och sjökort i naturlig storlek, den är tryckt på gott papper, handbunden och väger åtskilligt och det ligger ett mycket stort arbete bakom.
Anders Hedin kommer från Stockholm och har i sitt yrkesverksamma liv bland annat sysslat med reklamtexter. Han är också fyrentusiast och har tidigare gett ut ett par böcker som handlar om fyrar. Därtill är han seglare och har gjort färder också över till Åland. Han nämner Lågskär som något av en favoritplats.
– En gång har jag faktiskt också övernattat på Bogskär, säger han.


Kartintresserad
Kartintresset väcktes redan i barndomen.
– Jag kan se mig själv som åttaåring sitta och rita skattkartor inspirerad av Robert Louis Stevensons ”Skattkammarön”.
Under en stor del av sitt liv har han vistats i skärgården så ofta han kunnat och sett hur skärgården förändrats. Detta har också bidragit till hans intresse för kartor och sjökort eftersom den som tar sig en titt på sjökort från olika tider också kan se förändringen.
– Vikar blir ängar, grund blir öar, öar växer i hop med land och blir uddar. På äldre kartor finns bebyggelsen ofta noggrant återgiven och också där kan man se förändringarna över tiden.


I rätt storlek
Att det skulle bli en bok i stort format hade Hedin klart för sig från början. han ville ha möjlighet att återge kartorna i naturlig storlek.
– Inte så att jag skulle ha kunnat ta med hela kartor eftersom de ibland fyller en hel vägg, men den del jag valt ut är återgiven i rätt storlek.
Enligt Hedin är detta viktigt, eftersom en en karta i ursprunglig storlek ger ett helt annat intryck än en förminskning. Han talar om att ge kartorna en ”rättvis exponering”.
Bakom verket ligger en hel del arkivforskning, främst i krigsarkivet, eftersom sjömätning in i modern tid varit en militär angelägenhet, men också i riksarkivet.
– Krigsarkivet i Sverige har föresten världens största samling av handritade kartor från 1600- och 1700-talen.


Personligt urval
Karturvalet i boken är enligt Hedin gjort på högst subjektiva grunder, men ambitionen att täcka hela den svenska kusten uppfylls. Åland finns också med på något blad som gäller Upplandskusten, men det har inte varit någon medveten ambition att gå utanför Sverige.
Lika mycket som han velat återge kartbladen som kartor har han också sett dem som ett slags konstverk. Merparten är gjorda för hand i akvarell- och tuschteknik och framstår som drivna individuella konstverk. Men även de tryckta kartorna från sena 1700-talet och framåt uppvisar ofta konstnärliga kvaliteter.


Hög kvalitet
Anders Hedin och förläggaren, Bokförlaget Max Ström, har också vinnlagt sig om ett återgivande av kartorna som fyller högst ställda krav. Man har använt sig av avancerad reproduktionsteknik för att kunna återge kartbilderna i minsta detalj. Boken är tryckt på gott papper i Italien och även inbunden där för hand. Boken innehåller 160 kartor, den äldsta från 1539 och den yngsta från 1836. Texten löper parallelt på svenska och engelska. För faktagranskningen står Ulla Ehrensvärd, en av Nordens främsta kartexperter.
Upplagan är på 3.000 exemplar och de som känner marknaden för bokverk av detta slag säger, enligt Anders Hedin, att den kommer att gå åt. I bokhandeln i Sverige torde priset komma att ligga kring 1.500 kronor.

JAN KRONHOLM

jan.kronholm@nyan.ax

tfn 528 466


Foto: ERKKI SANTAMALA

erkki.santamala@nyan.ax