DELA

Säger ”Farväl till Seglen”

Arbetarna vägrade lossa lasten. För ur den dansade mängder av råttor fram. Några hundar gjorde försöket att komma åt vete- och korngodset, men senare fick det lämnas obefriat.
Händelsen togs senare upp i brittiska underhuset. En skandal att låta skepparmännen få hantera last under sådana omständigheter.
Historien är hämtad ur en av de åländska segelfartygen Pamirs och Passats många färder över Atlanten. Tillsammans var de de sista lastbärande segelfartygen som rundade Sydamerikas kustspets Kap Horn. Året var 1949 och med årets sommarutställning ”Farväl till Seglen” uppmärksammar Ålands sjöfartsmuseum de 60 år som gått sedan dess.
– Historierna vi berättar är alla sanna, upplevda och nedtecknade i böcker. Och alla bilder som är uppsatta är från den sista resan. Det är inget sammelsurium av foton vi använder, säger museichef Hanna Hagmark.

Djupsjöseglare
De två fyrmastade stålbarkarna ägdes av Gustaf Eriksons rederi i Mariehamn, och på ett av fartygen fanns bland andra finlandssvenska Holger Thesleff.
Thesleff skrev ner sina upplevelser. ”Djupsjöseglare” gavs ut 1950 i Helsingfors.
– Han kommer hit i sommar och han är den enda som fortfarande lever och var med på den sista resan med Passat, säger Hanna Hagmark.

Världen över
Sjöfartsmuséet har satt upp vepor med korta texter kring sjöfararnas berättelser. Hanna Hagmark har själv skrivit dem och de finns även översatta till finska.
Bakom hela idén till sommarens utställning står just Hanna Hagmark. Hon har tänkt på det sedan december och nu uppmärksammas det i flera länder världen över.
– Jag kom på idén och sedan ringde jag runt till sjöfartsmuséer i andra länder. Hela tio muséer världen över ska medverka och ställa ut. Att det finns ett intresse för Åland och för segelfartyg runt om i världen är den här utställningen ett bevis på, säger hon.
De ytterligare tio muséer i världen som ställer ut, de ligger i Hong Kong, Australien, Tyskland, England, Norge, Danmark och Finland samt på Nya Zeeland, Jersey och Shetlandsöarna.

Målade ombord
Förutom veporna finns föremål ur de egna samlingarna. En mindre fartygsmodell byggdes ombord Pamir av förste styrman Bruno Holmström mellan 1934 och -36 och står i en av muséets montrar. Större målningar kommer också att pryda väggarna, då 18 tavlor av svenska konstnärinnan Hilde Lûtken-Bengtsson hängs upp.
Hilde följde Passat från Sverige till Sydafrika år 1947. Ombord målade hon flitigt, och det är de målningar som ställs ut.

Flera farväl
Efter sommarens utställning stängs Ålands sjöfartsmuseum för om- och tillbyggnad. Namnet på utställningen syftar till en avslutning men inte ett fullt avsked.
Utställningen öppnar 28 maj, samma dag som Pamir seglade ut från Australien, och stänger 2 oktober, samma dag som Pamir nådde orderhamnen Falmouth.
– Det är farväl till seglarna. Nu kommer vi finnas kvar, men det blir lite jämvikt, säger Hanna Hagmark.

CECILIA LINDVALL