DELA

Passionerade blomstudier i Ålands museum

Den systematik och den passion som Carl von Linné på sjuttonhundratalet lade ned på sina växtstudier återspeglas nu i en bok och en utställning av Helene Schmitz. Ett urval av hennes bilder kan ses i Ålands museums entrégalleri. På bilden manilahampans blomma.
Helene Schmitz är fotograf och bosatt i Stockholm. Hon har även tidigare gjort flera uppmärksammade utställningar som visats både i Sverige och utomlands.
En framgångsrik utställning som hon gjorde 1996 hette ”Livingrooms”. Hennes bok ”blow up”, som kom 2003, var nominerad för Augustpriset bland fackböcker. Tidigare i år fick hon den eftertraktade utmärkelsen Årets naturfotograf i Sverige. Boken ”System och passion”, som utkom i januari i år, anknyter liksom utställningen till Linnés jubileumsår. Den har text av professor Nils Uddenberg.


Närgånget
Det är stora, läckra och närgångna blombilder som möter den som besöker utställningen i Ålands museum.
Liksom Linné gick in i detalj och räknade ståndare och pistiller för att skapa sitt system kommer Helene Schmitz mycket nära med sin kamera. Hon koncentrerar sig helt på hur växterna är uppbyggda sexuellt, i grunden är det fråga om samma närgångna betraktelsesätt som hos Linné själv.


”I brudkammare”
Hon har inspirerats av Linnés sätt att med metaforer beskriva växternas sexualitet för sin samtid.
Till exempel texten i anslutning till en bild av en hybridfuchsia lyder: ”Åtta män i samma brudkammare med en kvinna. Åtta ståndare i samma blomma med pistillen.”
Bilden intill visar en stjärnmagnolia och där lyder texten. ”20 män och flera i samma brudkammare med en kvinna. 15 till 1.000 ståndare i samma blomma med pistillen.”


Sammanboende
”Polygamia” lyder rubriken över en bild av manilahampans blomma och den påföljande texten: ”Män och hustrur och ogifta sammanbor i åtskilda brudkammare. Hermafroditer och hankönade eller honkönade i samma art.”
Det är botanisten Pia Östensson som hjälpt Schmitz med urvalet av växter och deras inplacering i de 24 klasserna i Linnés system.
Utställningen i Ålands museum kan ses till den 2 december.

JAN KRONHOLM

jan.kronholm@nyan.ax

tfn 528 466
text och foto