DELA

Operastöd avgörs i plenum

Frågan om landskapets eventuella stöd för operan om Joel Pettersson avgörs i landskapsregeringens plenum. Det beslöt kulturminister Britt Lundberg vid enskild föredragning på tisdagen. (På bilden Lars Huldén, som skrivit operans libretto.)
Som Nyan tidigare berättat har den under bildning varande Operaföreningen Joel anhållit hos landskapet om ett stöd på 100.000 euro för arbetet med operauppsättningen och hänvisar till att man redan har ett löfte om ett lika stort bidrag från Svenska kulturfonden förutsatt att landskapet bidrar med lika mycket. Utöver detta räknar man också med stöd från Ålands kulturstiftelse samt bidrag från olika sponsorer och biljettintäkter.
Librettot till operan har skrivits av Lars Huldén och arbetet med musiken påbörjades av nyligen bortgångne kompositören Jack Mattsson. För att fortsätta arbetet med musiken testas just nu olika alternativ, helst vill man ha en åländsk kompositör. Richard Bark från Lund har lovat åta sig regiuppdraget.
Premiären kunde ske vid invigningen av kultur- och kongresshuset den 9 juni 2009, alternativt i augusti samma år.


Bioinitiativ
Till landskapsregeringens plenum överförde ministern på tisdagen också Filmklubben Chaplins initiativ för tryggandet av filmverksamheten på Åland.
Det handlar, enligt föredraganden Jan-Ole Lönnblad, om den framstöt som föreningen gjorde på basen av den namninsamling för Bio Savoy som genomfördes under förra våren.


Minnesmärke
När det gäller minnesmärket över Sallys Salminen i Vargata beslöt kulturministern på tisdagen föra frågan vidare trots att vissa uppgifter kring kostnaderna ännu saknas. Lönnblad fick fullmakt att diskutera frågan med konstnämnden.
I paketet som knöts samman kring Sally Salminens hundraårsjubileum ingår det Sallypris som i fjol utdelades för första gången och då tillföll operasångerskan Jenny Carlstedt samt byggandet av en vandringsled i Salminens hemtrakter i Vargata. (jk)