DELA
Foto: Stefan Öhberg
Heidi Berthén och Susanne Procopé-Ilmonen framför väggen med verk av Sigrid Granfelt.

Ny basutställning vilar på tre ben

En vägg med verk av Sigrid Granfelt och en med målningar i guldram, plus en del som visar på bredden i museets samling av modern konst.