DELA
Foto: Erkki Santamala

Så här är stormläget i din kommun

Nya Åland har ringt runt alla kommuner för att kolla läget och beredskap inför långvarigt elavbrott.

MARIEHAMN
Bra elförsörjning. Nästan full bemanning på Trobergshemmet och hemtjänsten. Mariebad öppnar senare och motionsbanorna är avstängda. Biblioteket är på halvbelysning.

JOMALA
Sammantaget har Jomala kunnat erbjuda central kommunal service både inom äldreomsorg och barnomsorg. Vatten och avlopp fungerar även i stort och vägnätet är framkomligt på centrala delar.

– Alla hemserviceklienter har till exempel fått besök enligt plan och maten håller på att tillagas. Det största problemet under morgonen och förmiddagen har varit tillgången till ström. Fjärrvärmenätet är dock igång nu, skriver de i ett pressutskick.

Information till allmänheten har publicerats på kommunens hemsida och Facebooksida och uppdateras löpande.

De övernattningsmöjligheter som finns för nödfall är följande:
1. Oasen boende- och vårdcenter. Om man har behov av att nyttja en sovplats ska man i första hand kontakta förbundsdirektör Katarina Dahlman på tel. 0457 361 3535 och i andra hand växeln på tel. 373 222. Till Oasen behöver sängkläder medtas. Om platserna vid Oasen blir fulla kan man kontakta Rönngården. 
2. Servicehuset Rönngården. I första hand ska man kontakta växeln på tel. 31 686 och i andra hand tel. 0457 5691 848. Till Rönngården behöver sängkläder och liggunderlag medtas. Om platserna vid Rönngården blir fulla kan man kontakta kommunkansliet. 
3. Jomala kommunkansli. I första hand ska man kontakta kommundirektör John Eriksson på tel. 0457 3613 751, i andra hand teknisk chef Magnus Nordin på tel. 0457 374 9881 och i tredje hand befolkningsskyddsinspektör Guy Dannström på tel. 0457 0537 147. Till kommunkansliet behöver sängkläder medtas. 

Överlag kan kommundirektör John Eriksson tel. 0457 3613 751, teknisk chef Magnus Nordin tel. 0457 374 9881 och befolkningsskyddsinspektör Guy Dannström tel. 0457 0537 147 kontaktas vid akuta frågor.

 

FINSTRÖM
Stora delar av Finström är fortsättningsvis strömlöst och fjärrvärmen har slagits ut på många ställen. Många nedfallna träd och kraftledningar, rapporterar kommundirektör Erik Brunström.

– ÅEA säger att man prioriterar kommuncentra runtom på Åland, så Godby har extra prio.

Kommunen försöker trygga basförsörjning för prioriterade grupper och har ordnat med värme åt äldreboende med aggregat och sett till att hemservicen till äldre fungerar.

– Man har fått laga mat under alternativa former.

Mobiltelefonen har varit utslagen på olika håll. Nu rapport om mobiltelefonin.

– En del hushåll kan inte kommunicera ens med det allmänna nödnumret.

Kommunen har allmänt journummer 04573425215. Om man inte når fram på journumret ringa till kommunens växel. 43150

LUMPARLAND
Fortsättningsvis ingen ström i princip hela Lumparland.

– Kapellhagen har en dieselgenerator, de har för närvarande el och har ett mindre kök.

Brandkåren håller på att röja som bäst. Men kommunkansliets växel är nere men man kan vända sig till brandkåren. Man kan inhysa personer vid behov i Kapellhagen om det blir så att strömmen inte kommer tillbaka.

– På grund av strömavbrottet fungerar inte pumpstationerna vilket medför att vi ej kan ta hand om det avloppsvatten som kommer. Vi uppmanar våra abonnenter att försöka tillföra så lite vatten som möjligt till avloppet. Undvik att duscha, sätt gärna i proppar i handfat och diskho, och spola inte i toaletterna varje gång ni uträttat era behov.

LEMLAND
Läget börjar vara under kontroll.

– Serviceboende har fått ström igen, säger Mikael Smeds.

Kommunkansliet har varit stängs, men man kan ringa servicegruppens jourtelefon.

BRÄNDÖ
Alla byar utom Fiskö borde ha ström. Lappo är tveksamt, säger kommundirektör John Wrede. Inga stora materiella skador har inrapporterats och man lyckades få igång aggregat för äldreomsorgen innan strömmen kom tillbaka.

HAMMARLAND
I åtminstone Kattby har elförsörjningen fungerat.

– Vi är ett av få ställen på fasta Åland som haft el, säger kommundirektör Kurt Carlsson.

Men ute i periferin är det oklart om strömmen kommer tillbaka innan natten, men beredskap finns.

– Klart på något sätt ska vi ordna varma utrymmen åt de som inte klarar ha varmt i sina stugor.

FÖGLÖ
Ingen elförsörjning någonstans på Föglö. Äldreboende har aggregat som är igångsatt. Reservkraft, daghem stängt men kommunkansliet är öppet och informerar via hemsidan. Alla kommunala vägar är öppna.

Folk uppmanas vara sparsamma med vattnet i Degerby då man har eget vattenverk.

– Det kan bli problem, så spola så lite som möjligt, säger kommundirektör Niklas Eriksson.

Beredskap finns att inhysa kommuninvånare över natten om behov finns.

– Det är möjligt att värma upp skolan.

KÖKAR
Endast ett planerat strömavbrott på fyra minuter. Något träd och någon flaggstång som gått av.

ECKERÖ
Kommunkansliet i Eckerö är ej kontaktbart på grund av strömförsörjningen. Vid behov av kontakt med kommunen kan följande telefoner ringas: 0457-5958590 eller 0457-3455700. 
Serviceboendet Solgården har ström men problem med telefonerna. 
Trygghetstelefonerna fungerar inte och vattenleveransen kan tidvis vara dålig, skriver de på sin Facebooksida.

KUMLINGE
Strömmen är åtminstone för tillfället tillbaka på delar av Kumlinge. Kommunkansliet och FBK håller beredskap ytterligare under dagen.

– Om man behöver nå oss kan man försöka ringa 040 52 55 820 eller 040 0311 805

På fasta Kumlinge kan man hämta vatten vid kommunkansliet. På Seglinge finns en handpump i hamnen. På Enklinge finns en handpump i gästhamnen, oklart om vägen dit är farbar.

GETA
Fasta telefonin är nere och mobilnätet fungerar till och från. Elen är troligtvis borta tills torsdagen. Hemgården som drivs med reservaggregat är nödboende främst för äldre kommuninvånare.

– Om man får något problem kan man ringa till hemgården eller ta sig dit, det kommer finnas personal där hela natten. Det är de äldre som vi riktat in oss på, men om nån annan får stora problem får man ta kontakt med Hemgården. Där har vi mat och värme fixat, säger kommundirektör Gustav Blomberg.

Hemgården nås på numret: 0457 3439872. Övrig information om läget fås från Blomberg på numret: 0457 3421709.

SOTTUNGA
Går inte att nå.

VÅRDÖ
Inget svar.

SUND
Går inte att nå.

SALTVIK
Går inte att nå.