DELA

Medeltida koggvrak bjöd på rika fynd

Engelskärsvraket i Nagu skärgård i Åboland är ett av de äldsta som påträffats i finländska vatten. Undersökningarna och utgrävningarna av vraket, som pågått sedan 2001, har nu avslutats meddelar Musieverket.
Vraket har bjudit på många intressanta överraskningar.

Det är forskare vid Museiverkets marinarkeologiska enhet som under en tidsperiod på tio år har grävt ut och lyft upp ett av Finlands äldsta daterade vrak. Under de två första veckorna i augusti grävdes de sista resterna av 1200-talsvraket och dess last ut och lyftes.


Fyndrikt vrak
– Under årens gång har vraket bjudit på många överraskningar, förutom en av Finlands äldsta bevarade kyrkklockor hade fartyget en stor last keramikkärl tillverkade i Tyskland och den största påträffade lasten av norska brynstenar i Östersjöområdet. Dessutom har undersökningarna visat att fartyget är det första vraket i Finska vatten som kunnat identifieras som en kogg, berättar Lea Murto-Orava, som är informatör på Musiverket, i ett pressmeddelande.
Vraket och dess last påträffades av dykande biologer 1996 i Nagu södra skärgård. Fyndstället kartlades av sportdykarföreningen Kustdykare rf. under ledning av Museiverket åren 1998 och 2000. Samma år utförde Museiverket kontrolldykningar på platsen.
Under åren 2001-2003 hade Museiverket årligen fältarbeten på stället och under dessa år dokumenterades och lyftes föremål som låg synliga på havsbottnen, bland dem keramikkärl och en kyrkklocka.
Från och med 2005 har utgrävningar pågått varje år på fyndplatsen.


Blandad last
Både vraket och hela dess last har sakta men säkert grävt fram, dokumenterats och lyfts upp. Under utgrävningarna har man kunnat konstatera att vraket haft en blandad last som kommer från vitt skilda ställen runt Östersjön. Keramiken, av vilken det ursprungligen funnits minst ett hundratal föremål, har tillverkats i Tyskland medan slipstensämnena kommer från Norge och kalkstenen troligen från Danmark.

Läs mera i fredagens Nyan.

jan.kronholm@nyan.ax