DELA
Foto: Tomi Riitamaa

Målande pilgrimsresor till åländska kyrkor