DELA
Foto: Tomi Riitamaa

Målande pilgrimsresor till åländska kyrkor

Under drygt ett års tid gjorde Rose-Marie Lampi, Henrika Lax och Ulrica Lindström gemensamma pilgrimsresor till de sexton äldsta åländska kyrkorna för att bekanta sig med den stora kulturskatt som de utgör. Där har under tysta stunder insupit platsens känsla, sjungit gregorianska meditationer och framför allt målat. Ett axplock av målningarna visas nu på stadsbibliotekets utställning ”Pilgrimsresor”.