DELA

kulturnotiser

Guy Frisk och
Kjell Ekström
har fått verk antagna till den nordiska akvarellutställningen 2007. Till utställningen, som arrangeras av Nordiska akvarellsällskapet, sände 241 konstnärer in sammanlagt 1.119 verk. Av konstnärerna var hela 185 från Sverige. Uttagna blev 65 konstnärer som får 132 arbeten med på utställningen. Akvarellutställningen skall visas i Ronneby, Luleå och Sollentuna.
Utställarna finns uppräknade i det senaste numret av akvarellsällskapets tidskrift Akvarellen. I numret ingår en presentation av Kjell Ekström, skriven av tidskriftens redaktör Jacqueline Stare. ”En ljusets målare” är rubriken. Vidare finns konstnärspresentationer av Magnus Berg, Sissel Enger Moe, Carmen Lindahl och Eva Sandström.
Kjell Ekström har skrivit en minnesruna över den kända konstnären Nandor Mikola i Vasa som gick bort i maj och som var hedersmedlem i Nordiska akvarellsällskapet.


Bildkonstnären
Caroline Pipping

ställer ut i Åbo på galleri Ama vid Kaskisgatan. Utställningen pågår från den 5 till den 28 januari och vernissagen hålls på torsdag kl. 18-20. Caroline Pipping, som är bosatt i Mariehamn, har ställt ut på samma Åbogalleri år 2003. I den nu aktuella utställningen visar Caroline Pipping målningar som hon inspirerades till under en resa till Australien. Tidigare har hon visat arbeten ur samma kollektion på Galleri Kakelhallen i Mariehamn, en hel del är dock nytt i Åboutställningen.

Skärgårds-
kulturen lockade

en sökande till när tjänsten som projektledare för ”Kultur i skärgården” annonserades ut för andra gången. Tjänsten söks nu också av Eva-Maria Mansnérus från Föglö. De sju sökande från första omgången kvarstår också, nämligen: Anki Sundbäck, Vårdö, Tuija Numminen, Åbo, Anita Husell-Karlström, Brändö, Ann-Kristin Schauman, Kumlinge, Jan-Erik Berglund, Mariehamn, Marlene Lindbäck, Saltvik och Britt Marie Trensmar, Sund, berättar Jan-Ole Lönnblad på kulturavdelningen.
Tjänsten gäller från årsskiftet och till utgången av år 2009 och skall besättas så snart som möjligt. Ledningsgruppen för projektet skall nu ta del av ansökningarna och sedan är det landskapsregeringen som fattar beslutet.
Projektledaren skall fungera som ett slags kulturombudsman för skärgården och skall i samråd med ledningsgruppen för projektet Kultur i skärgården stöda, utveckla och koordinera samarbetsprojekt samt sköta olika praktiska uppgifter förledningsgruppen.