DELA

Kulturnotiser

Unisono
har konsert
i Önningebymuseet tisdagen den 24 juli klockan 19.00. Unisono är en ungdomskör från Finströms församling. Repertoaren består av kristen pop, visa och lite gospel. Kören kommer att göra en resa till Tallinn i början av augusti och detta är ett sätt att samla in pengar för resan. Inträdet är 7 euro.

De finlandssvenska
museidagarna
ordnas nu för fjärde gången, denna gång den 22-23 september i Borgå och arrangeras av Finlands svenska hembygdsförbund. Dagarna samlar deltagare från hela Svenskfinland.
Museernas tillgänglighet är dagarnas tema. Här kommer den fysiska tillgängligheten att presenteras men även marknadsföringen och de oanade möjligheter Internet erbjuder museerna. Även projektet Museilaboratoriet presenteras.
Museet har som institution en identitetsstärkande roll i vårt samhälle och förvaltar ett viktigt kulturarv. Museidagarna är öppna för alla med intresse för dessa frågor, oberoende om man är aktiv vid ett museum eller inte.
Deltagarkostnaderna är låga och förmånlig busstransport ordnas med start från Åbo via Ekenäs och Helsingfors.
Programmet i sin helhet med pris- och övriga praktiska uppgifter finns på www.hembygd.fi <http://www.hembygd.fi/> eller på tel 0500-61 55 41.

EU börjar
finansiera
ett nytt litteraturpris, berättar nyhetsbyrån FNB. Syftet med priset är att främja modern litteratur och göra författaren känd också utanför sitt eget land.
Priset kommer att delas ut varje år och det delas ut för första gången nästa år. EU beviljar priset 200.000 euro, som skall täcka drygt hälften av kostnaderna för prisutdelningsceremonin och själva priset.
Beslutet om vem som skall ansvara för priset fattas ännu i år. Enligt centret för internationellt personutbyte, Cimo, är priset en del av EU:s kulturprogram. Kulturprogrammet beviljar också stöd till förläggare för översättning av europeisk litteratur.

65-årige Paul Anka
förtrollade publiken
i Pori Jazz på torsdagen. En stor del av publiken hade kommit för att se just honom.
Al Foster, Gilberto Gil och Natalie Cole, som också uppträdde på festivalens första utomhuskonsert, hamnade i skuggan av Paula Anka. För många var uppträdandet av herr Anka som en tidsresa till Borgbacken i Helsingfors år 1959 då den unge Anka gjorde en oförglömd konsertresa till Finland.
På Skrivarholmens arena bjöd Paul Anka på en hitcocktail som fick publiken att glömma regnet tidigare på kvällen.
Arrangörerna uppskattade att Skrivarholmen lockade 17.000 gäster på torsdagen.