DELA

kulturnotiserKatarina
Gäddnäs
femte diktsamling, ”Vitbok”, recenseras av Bror Rönnholm i Åbo Underrättelser. Rönnholm anser att den innebär en rejäl omorientering: ”temporär eller mera beständig får tiden utvisa”. Rönnholm menar att Gäddnäs i stället för att, som tidigare, bygga på metaforer av förhållandevis tidlös karaktär nu presenterar ”en understruken betoning av samtiden”.
Rönnholm tycker också i sin recension att Gäddnäs ”rätt ofta låter som Claes Andersson för ganska många år sedan”. Detta så väl i enskilda dikter som i kompositionen av samlingen: ”Det som däremot är fräscht är att boken är ett exempel på bruksdiktens pånyttfödelse.”Förhoppningar
om en ny kyrkokör
fördes fram i de gruppdiskussioner som hölls när församlingsrådet och kyrkofullmäktige i Mariehamns församling höll gemensamt möte på Lemböte i veckan. Frågan har, som Nyan tidgare berättat, aktualiserats genom S:t Mårtenskörens framstöt tidigare i höst om att lämna församlingen efter att den känt sig överkörd när nya övningstider fastställdes.
S:t Görans kyrkokör upphörde dessutom efter vårterminen och även här finns i botten ett missnöje som medlemmar i den gamla styrelsen lyft fram i en insändare. Från den körens sida har man dock också lagt ett förslag om grundandet av en helt ny ”Mariehamns kyrkokör”, men det var inte detta förslag som låg till grund för diskussionerna på Lemböte.
Enligt kyrkoherde Jan-Erik Karlström skall kantorerna nu arbeta vidare med frågan inför vårterminen. Han säger också att han ännu hoppas att S:t Mårtens kyrkokör kunde finna det möjligt att fortsätta att verka inom församlingen.Lyrikintresserade
får nu chansen att
presentera sina hittills opublicerade alster för en större publik i Svenska folkskolans vänners Arvid Mörne-tävling för 2008.
Årets prisnämnd leds av kulturredaktören Marit Lindqvist och medlemmar är författarna Ralf Andtbacka och Kjell Lindblad. Första priset är 5.000 euro, andra 3.000 euro och tredje priset 2.000 euro. Tävlingen är öppen för personer som vid tävlingstidens utgång, den 15 januari, inte fyllt 30 år.Korpo kommun
satsade mest

per invånare på inköp av biblioteksböcker i fjol. Kommunen köpte böcker för 15,98 euro per innevånare, skriver FNB.. Det är nio gånger mer än landets sämsta kommun, Torneå, som i fjol köpte biblioteksböcker för endast 1,76 euro per invånare.