DELA

KulturnotiserÅländsk
bokmässa
hålls för tionde gången lördagen den 8 november kl 11-16 i Åland lyceum. På mässan utkommer tre nya åländska böcker, Ralf Svenblads dialektbok ”Åländska ord till vardags och till finbärs”, Håkan Kulves ”Travestier och bryderier” och Maria Suutalas fotobok från skärgården ”Lyckliga kor och kloka människor”. Alla tre författare kommer att medverka på mässan och presentera sina böcker.
25 utställare kommer att medverka på mässan och under dagen hålls flera föredrag. Fri entré.Ålands
kulturstiftelse
delar ut stipendier och understöd för 65.600 euro i år. Vid ansökningstidens slut hade 33 ansökningar mottagits.
Det officiella tillkännagivandet sker vid stiftelsens höstmöte den 13 november i Ålands hotell- och restaurangskola. Klockan 19.00 håller professor Erik Andersson från Åbo akademi ett föredrag under rubriken ”Språkkontakt – språkkontinuitet. Vad berättar de åländska ortsnamnen?” Föreläsningen är öppen för allmänheten.Kultur- och
kongresshuset
Alandica invigs den 4 och 5 april nästa år. Under de två dagarna blir det öppet hus med olika programpunkter. Bland annat ska Oratoriekören framföra en symfoni av Mendehlson i samband med att det nästa år är 200 år sedan Mendehlsons födelse.
– På lördagen blir det även uppträdanden med artister. Tanken är att det huvudsakligen ska vara åländska artister för att vi ska ha så många åländska kulturarbetare här som möjligt, säger kulturbyråns chef Jan-Ole Lönnblad.
Budgeten för invigningen är ca 50.000 euro.Svenska
kulturfonden

anordnar informationstillfällen i november kring hur man ansöker om fondens stipendier och bidrag. Informationstillfällen är tisdagen den 18.11 kl. 15-19 kan på Luckan i Helsingfors, Simonsgatan 8 och måndagen den 24.11 kan man få hjälp på Luckan i Åbo, Auragatan 1 B.
Man kan ansöka om stipendium från Svenska kulturfonden på www.kulturfonden.fi.The Ark-sångaren
Ola Salos liv

blir film. Ola Salo, som just nu är aktuell i musikalen ”Jesus Christ Superstar” får huvudrollen i filmen om honom själv. Ett filmteam ska följa Ola Salo under två år med start nästa höst, vilket ska resultera i en långfilm och en dokumentär i teve.