DELA

Ett jämställdhetsprogram för Kultur-

föreningen Katrina diskuterades och godkändes vid föreningens höstmöte den 12 december. I programmet beskrivs jämställdhetsperspektivet så att ”föreningen Katrinas styrelse som huvudsakligen består av kvinnor arrangerar konserter med musiker som oftast är män som spelar musik komponerad av män för en publik som domineras av kvinnor”.
– Föreningens medlemmar består till sjuttio procent av kvinnor och föreningen har haft en styrelsen bestående av över sjuttio procent kvinnor. Styrelsen för 2013 har fått en bättre könsbalans och höstmötet beslöt att arbeta vidare med jämställdhetsfrågorna genom att mera medvetet diskutera repertoaren ur ett genusperspektiv, ge samma möjligheter för kvinnliga och manliga artister att konsertera och generellt diskutera genus inom musik- och kulturlivet, skriver man i ett presmeddelande..
Sverige är temaland för Katrina kammarmusik sommaren 2013. Festivalen hålls den 6-10 augusti. Även Sveriges generalkonsulat på Åland deltar aktivt i programmet.
Höstmötet godkände operaprojektet Magnus/Maria, som Nyan tidgare berättat om. Operan har erhållit 50.000 euro från Kulturkontakt Nord och 350.000 danska kronor från Nordiska kulturfonden.
Vid mötet valdes Barbro Sundback till ordförande för år 2013. Till styrelsen valdes som ordinarie medlemmar Folke Ingman, Britt-Marie Lundberg, Sten Eriksson, Rose-Marie Lampi, Elin Sundback, Patrik Komorowski och Miriam Lillie med Barbro Koskinen, Hanna Segerström och Svetlana Usova som ersättare.
Fler kulturnotiser i papperstidningen!